Skip to the content

Ledamöter

Pia Gideon - ordförande - har en bakgrund från Ericsson-koncernen där hon haft ledande positioner och bland annat ansvarat för frågor som rör Corporate Social Responsibility. Hon har också varit verksam som journalist under 10 år. Pia är utbildad civilekonom och sjuksköterska. Idag har hon uppdrag som ordförande och styrelseledamot i både statliga, noterade och privata företag. Hon verkar också som mentor för kvinnliga ledare i både Sverige och USA. 

Marika Hjertén- har en solid erfarenhet från både onoterade och noterade företag avseende såväl strategi, affärsutveckling och omstrukturering som finansiell analys och rapportering. De senaste 20 åren har hon huvudsakligen verkat inom finansbranschen, råvaru- och techsektorn och driver sedan tretton år eget konsultbolag. Marika har tidigare suttit i styrelsen i Alla Kvinnors Hus, Sveriges största ideella kvinnojour.

Helya Houshmand - är grundare och VD för kommunikationsbyrån Story Relations. Hon är utbildad vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Université Panthéon Assas i Paris, inom nationalekonomi med inriktning på "Development Economics". Helya är medgrundare till ideella och partipolitiskt obundna föreningen EUP (Europeiska Ungdomsparlamentet i Sverige). Hon har också arbetat ideellt som redaktör för den digitala tidningen Europe & Me, en satsning för att främja kulturellt utbyte mellan unga vuxna i Europa. Projektet vann Karlspriset för unga år 2011. År 2014 utsågs Helya tilll en av Framtidens Kvinnliga Ledare år 2014 av chefsorganisationen Ledarna. 

Frida Dunger Johnsson - har en masterexamen i internationella utvecklings- och kulturstudier och har arbetat som verkställande direktör, konsult, projektledare, lärare, forskningsassistent och daglig ledare. Hon har arbetat både som lärare och koordinator i projekt för organisationen Humana People to People och som volontär, aktivist och rådsmedlem inom bland annat ActionAid Danmark. Frida Dunger Johnsson arbetar nu som generalsekreterare för Emmaus Stockholm, en ideell organisation som arbetar för fred, mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling.

Cecilia Widebäck West - är civilekonom och har arbetat länge med hållbarhetsfrågor. Med mångårig erfarenhet från bank i olika seniora positioner har Cecilia skapat sig ett stort och brett nätverk. Hon har en bred kunskap avseende risk, finansiering och verksamhetsutveckling och är dessutom kunnig i hållbarhetsfrågor såsom mänskliga rättigheter, miljö och ekonomisk utveckling. Idag arbetar hon som styrelseledamot och rådgivare med uppdrag för såväl statliga som privata företag.

Volkan Yesil – biträdande jurist på Nichols & Co Advokatbyrå. De senaste åren har Volkan kämpat för att rättssäkerheten inte ska urholkas inom asylrätten. Han har juristexamen från Uppsala Universitet samt studerat på University of Sydney. Volkan har haft en rad olika engagemang inom civilsamhället, bland inom juridik och utrikesfrågor. Volkan har stor erfarenhet av att representera ensamkommande och unga i sina rättsprocesser och har ett stort nätverk och ett brinnande engagemang för frågorna.

Meron Abraham
Meron är företagsekonom och arbetar idag som digital utvecklingschef på Cancerfonden. Meron har gedigna erfarenheter inom finansbranschen och som projektledare, affärsutvecklare och produktansvarig. Han har även arbetet ideellt på bland annat Röda korset, Mentor Sverige, Individuell människohjälp och En Frisk Generation.

Hala Mohammed
Hala har tidigare varit vice ordförande för Röda korset, biträdande regionchef på Rädda Barnen och arbetar sedan oktober 2018 som Child Safeguarding Director placerad på Rädda Barnens generalsekretariat. Utöver detta är Hala styrelsemedlem i Clowner utan Gränsers styrelse sedan 2018.

Pelle Persson
Pelle har arbetat på Sida sedan åttiotalet, men också på Världsbanken och FN. Sedan 2016 arbetar han som Energy Advisor på Sidas Power Africa-projekt och har varit projektledare för "Finance for Development" på Sidas chefsekonomteam. Tidigare har han även varit biståndsråd på ambassaderna i Windhoek och i Sarajevo. 

Valberedning:
Emelie Telander, ordförande
Boel Sundwall
Johan Hyltenstam

Kontakta valberedningen på valberedningen@actionaid.org
 

Mötesprotokoll årsmöte maj 2020

Download - File size: 1471KB

Mötesprotokoll årsmöte maj 2019

Download - File size: 841KB

Mötesprotokoll årsmöte maj 2018

Download - File size: 834KB

Uppförandekod

External web link - https://actionaid.se/media/385365/uppforandekod-actionaid-sverige-antagen-2017-10-24.pdf

Miljöpolicy

External web link - https://www.actionaid.se/media/384538/miljopolicy.pdf

Integritetspolicy

External web link - https://actionaid.se/media/385366/integritetspolicy-actionaid-sverige.pdf

Antikorruptionspolicy

External web link - https://www.actionaid.se/media/384701/aas-policy-on-anti-corruption-and-corruption-prevention.pdf

Riktlinjer för visselblåsning

External web link - https://www.actionaid.se/media/384702/riktlinjer-for-aas-visselblasarkanal.pdf

ActionAid Internationals visselblåsarpolicy

External web link - https://www.actionaid.se/media/384708/actionaid-international-whistleblowing-policy-amended-2019.pdf

Stadgar ActionAid Sverige

Download - File size: 156KB


Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli månadsgivare

Här finns vi