Skip to the content

I kampen mot kvinnlig könsstympning

Antalet invånare som kommer från länder där kvinnlig könsstympning förekommer har ökat med 25 procent i Sverige sedan 2011.

– ActionAid Sverige går nu in i en ny fas där vi bland annat kommer att stärka den lokala förankringen i Sverige och intensifiera vårt samarbete internationellt, säger Ingela Holmertz, generalsekreterare.

 

Ökad risk för övergrepp mot kvinnor och flickor.

Sveriges så kallade dubbelbeskattningsavtal med Zambia, Bangladesh, Tanzania och Gambia begränsar på ett dramatiskt sätt dessa låginkomstländers möjligheter att beskatta svenska företags verksamhet i länderna.

Ingela Holmertz blir ny generalsekreterare för ActionAid Sverige från mars 2017.

Hittills har tusentals personer sett årets viktigaste julkonsert för kvinnors rättigheter live. 

Julen är en tid förknippad med gåvor men också extra omsorg.

I Afrika mobiliserar sig kvinnor för att hävda sina rättigheter.

Kvinnor jobbar fyra år längre än män visar en ny rapport från ActionAid.