Skip to the content

Årets julklapp från ActionAid - en enda önskan 

Pressmeddelande: 2020-11-23

Världen över saknar kvinnor det inflytande som är en så naturlig del av mäns liv och vardag. 
Kvinnor tjänar mindre, äger mindre och har mindre makt i både offentliga och privata sammanhang. Det är dags för en ny väg framåt. Världen behöver fler kvinnor på ledande positioner - för när kvinnor deltar i samhällsviktiga beslut blir besluten bättre för alla. Därför har vi en enda önskan den här julen – vi vill att fler #kvinnorleder.  

En annorlunda jul närmar sig, pandemin påverkar oss alla och i år är det inte en självklarhet att vi ska få fira med nära och kära. ActionAid arbetar för att flickor och kvinnor ska ta större plats i samhället och det rådande läget har fått oss att fundera över vad som är betydelsefullt för en hållbar och jämställd framtid. Vi har kommit fram till en enda, gemensam önskan: vi vill se fler kvinnor i ledande positioner. För jämställdheten, för kvinnorna, flickorna, männen och pojkarna. För alla.  

Årets julklapp från ActionAid är en ledarskapsutbildning för en kvinnaActionAid utbildar kvinnor i ledarskap i flera av världens mest utsatta länder. Utbildningarna varierar beroende på kontext och behov men handlar bland annat om att leda arbetet vid katastrofinsatser, att leda påverkansarbete gentemot beslutsfattare, liksom att leda och driva sitt eget företag.    

 – Diskrimineringen av flickor och kvinnor är till stor del roten till den utbredda fattigdom och de orättvisor som präglar världen. När kvinnor ges möjlighet till makt och inflytande får det positiva effekter på hela samhällen. Att ge bort en ledarskapsutbildning för en kvinna är att ta ställning för jämställdhet och att på riktigt göra skillnad, säger Jennifer Vidmo, generalsekreterare på ActionAid.      

Film - därför vill vi se att fler #kvinnorleder.

Fakta: Bristen på jämställt ledarskap i världen 

  • Av världens 195 stater leds 21 av kvinnor.
  • I 18 länder måste kvinnor få tillstånd av sin man för att få arbeta.
  • Kvinnor utgör halva jordens befolkning men äger mindre än 20 procent av all mark i världen.
  • Om kvinnliga jordbrukare tilldelades samma tillgångar som manliga jordbrukare skulle antalet hungriga i världen minska med upp till 150 miljoner.
     

Källor: Council Foreign Relations, Food and Agriculture Organization, World Economic Forum. 

För mer information kontakta:  
Sara Hjelm, Communications Manager 
Mobil: 072-080 10 36,  
e-post: sara.hjelm@actionaid.org 

Om ActionAid
ActionAid Sverige är en kvinnorättsorganisation och del i den globala ActionAid-federationen som arbetar i 46 länder världen över. Vårt mål är att uppnå en rättvis, jämlik och hållbar värld där flickor kan växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma både sina egna liv och samhället de lever i. Vi har ett feministiskt perspektiv på allt vi gör, oavsett om det handlar om demokratifrågor, flickors och kvinnors rätt till sin kropp eller katastrofinsatser. ActionAid grundades 1972 och har funnits i Sverige sedan 2006. Läs mer på www.actionaid.se