Skip to the content


Ingela Holmertz lämnar ActionAid

Pressmeddelande: 2020-05-29

Ingela Holmertz har framgångsrikt lett arbetet med att utveckla och stärka ActionAid Sveriges verksamhet. Nu väljer hon att avsluta sitt uppdrag som generalsekreterare för organisationen. Ingela arbetar kvar på ActionAid fram till hösten och kommer därefter att tillträda rollen som generalsekreterare för RFSU.

– Efter tre och ett halvt år som generalsekreterare för ActionAid har det blivit dags för mig att gå vidare, säger Ingela Holmertz. Det har varit både lärorikt och spännande att vara en del i en progressiv, feministisk rättighetsorganisation. Det har också varit inspirerande att arbeta i ett litet dynamiskt team i Sverige och samtidigt vara del i ett större globalt sammanhang med kollegor över hela världen. Den gemensamma kampen för rättvisa och jämlikhet, och inte minst att stärka flickors och kvinnors rättigheterhar gjort att uppdraget känts extra angeläget. Jag kommer sakna mina kollegor som jag arbetat så nära med de här åren och som möjliggjort de framsteg vi gjort tillsammans, avslutar Ingela Holmertz.

– Ingela har gjort betydande insatser som generalsekreterare för ActionAid Sverige, säger Pia Gideon, styrelseordförandeUnder Ingelas ledning har ActionAid renodlat strategin med ett tydligfokus på flickors och kvinnors rättigheter. Ingela har skapat förutsättningar för att organisationen har utökat verksamheten internationellt och i Sverige, och då framför allt det viktiga arbetet mot kvinnlig könsstympning. Ingela har även verkat globalt och ingått i ActionAids internationella ledningsgrupp.Vi önskar henne stort lycka till i hennes framtida roll som generalsekreterare för RFSU, avslutar Pia Gideon. 

Styrelsen i ActionAid har tillsammans med Alumni inlett arbetet med att rekrytera Ingela Holmertz efterträdare. Se nedan kontaktuppgifter för frågor gällande rekryteringen samt länk till jobbannonsen.

Kontaktuppgifter
Ordförande Pia Gideon: pia.gideon@gmail.com
Generalsekreterare Ingela Holmertz: Ingela.holmertz@actionaid.org, 073-372 19 21


Rekryteringskonsult Alumni Gustaf Åberg, Gustaf.aberg@alumniglobal.com 076-798 13 61

Annons och ansökan hittar du här:
https://alumniglobal.com/job/generalsekreterare-actionaid

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ActionAid är en global kvinnorättsorganisation som arbetar för en rättvis, jämlik och hållbar värld. Vi vill att flickor ska kunna växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma både sina egna liv och samhället. Därför har vi ett feministiskt perspektiv på allt vi gör, oavsett om det handlar om en katastrofinsats, demokratifrågor eller kvinnors rätt till sin egen kropp. Alla våra insatser genomförs tillsammans med människorna, framför allt kvinnorna, som lever i de områden där vi är verksamma. ActionAid grundades 1972 och finns i 46 länder. I Sverige har vi funnits sedan 2006. Läs mer på www.actionaid.se.

Ladda ned som PDF