Skip to the content

Ny generalsekreterare till ActionAid

Pressmeddelande: 2020-08-12

Jennifer Vidmo har utsetts till ny generalsekreterare för ActionAid Sverige. Hon tillträder den  1 september och efterträder Ingela Holmertz, som efter tre och ett halvt år går vidare till RFSU.

Jennifer kommer närmast från organisationen We Effect där hon varit stationerad i Ho Chi Mihn City, Vietnam, som regionchef för Asien, med utvecklingsprogram inom fattigdomsbekämpning via landsbygdsutveckling och kvinnors rättigheter. Hon har en bakgrund inom program med särskilt fokus på kvinnors och barns rättigheter och har lång erfarenhet av att bygga upp och leda verksamheter inom både utveckling och humanitärt bistånd. Hennes uppdrag har sträckt sig över såväl stora som små organisationer, i syfte att expandera verksamheten.

Jennifer har även arbetat som generalsekreterare på organisationen Clowner Utan Gränser i länder och områden drabbade av naturkatastrofer, krig och trafficking, med barns rättigheter och psykosocial hälsa i fokus.

– Vi ser fram mot att Jennifer blir ActionAids nya generalsekreterare och leder organisationen i nästa skede. ActionAids insatser behövs mer än någonsin i dessa tider och Jennifers erfarenhet, drivkraft och ledarskap ger oss ett bra utgångsläge för att stärka ActionAid i såväl Sverige som internationellt, säger Pia Gideon, ordförande, ActionAid Sverige.

– Verksamheten som ActionAid stöder och driver i världen är så viktig. Om vi ska nå en hållbar värld där färre människor tvingas leva i extrem fattigdom och utsatthetmåste vi arbeta med och möjliggöra även för kvinnor och flickor att utbildas och bli en del av det ekonomiska systemet. Jag känner mig stolt och ödmjuk inför förtroendet och ser mycket fram emot att påbörja arbetet, säger Jennifer Vidmo om uppdraget.

 

För mer information, kontakta:
Jennifer Vidmo
Mobil: 070-352 46 09
E-post: Jennifervidmo@gmail.com

Pia Gideon, ordf ActionAid Sverige
Mobil: 076-768 00 76
E-post: pia.gideon@gmail.com

Sara Hjelm, Communications Manager, ActionAid Sverige.
Mobil: 072-080 10 36.
E-post: sara.hjelm@actionaid.org

________________________________________________________________________________________________________________

ActionAid Sverige är en kvinnorättsorganisation och del i den globala ActionAid-federationen som arbetar i 46 länder världen över. Vårt mål är att uppnå en rättvis, jämlik och hållbar värld där flickor kan växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma både sina egna liv och samhället de lever i. Vi har ett feministiskt perspektiv på allt vi gör, oavsett om det handlar om att arbeta i humanitära katastrofer, minska mäns våld mot kvinnor eller långsiktig fattigdomsbekämpning. ActionAid grundades 1972 och har funnits i Sverige sedan 2006. Läs mer på www.actionaid.se.