Skip to the content

Satsning mot kvinnlig könsstympning

Pressmeddelande: 2019-07-04

ActionAid beviljades 900 000 kronor av Jämställdhetsmyndigheten för arbetet mot kvinnlig könsstympning. Pengarna ska användas till att utveckla och sprida en metod för att arbeta mot kvinnlig könsstympning i Sverige.

"Vi är så klart väldigt glada över möjligheten att intensifiera vårt arbete mot kvinnlig könsstympning. Vi vet att tusentals flickor och kvinnor i Sverige har utsatts och riskerar att utsättas", säger Ingela Holmertz, generalsekreterare på ActionAid.

Metoden ActionAid ska vidareutveckla bygger på deltagande och har tidigare använts i flera länder för att engagera och involvera unga kvinnor och andra personer som är viktiga i arbetet mot kvinnlig könsstympning och andra former våld. Den handlar om att utmana och förändra de strukturer och normer som ligger bakom att detta övergrepp mot flickor och kvinnor sker. Metoden kommer nu provas och användas i en svensk kontext.

"Sverige är traditionellt sett bra på policy och lagar men vi är sämre på att arbeta direkt med de berörda grupperna. För att nå långsiktig förändring krävs det att de som själva är berörda får möjlighet att leda förändringsarbetet", säger Ingela Holmertz.

Metoden har tidigare gett goda resultat i Liberia och Somaliland såväl som i andra europeiska länder, som Italien och Spanien. Under hösten kommer ActionAid Sverige därför att bjuda in internationella experter för att ta del av de erfarenheter som byggts upp.

"Många länder har mycket längre erfarenhet av att jobba mot kvinnlig könsstympning än vad vi har här i Sverige. Det är viktigt att veta om, och att faktiskt använda sig av när man utformar metoder för att arbeta med de här frågorna", säger Ingela Holmertz.

Projektet löper från 1 augusti 2019 till 31 juli 2020, men målet och arbetet är långsiktigt. ActionAid arbetar för ett samhälle fritt från kvinnlig könsstympning. Tanken är också att projektet ska generera kunskap och arbetssätt som kan komma fler till del i kampen mot kvinnlig könsstympning framöver.

"Det här är ett viktigt led i arbetet med att forma ett jämställt samhälle. Vi är väldigt glada att Jämställdhetsmyndigheten delar den bilden med oss", säger Ingela Holmertz.

_________________________________________________________________________________________________________________

ActionAid är en global kvinnorättsorganisation som arbetar för en rättvis, jämlik och hållbar värld. Vi vill att flickor ska kunna växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma både sina egna liv och samhället. Därför har vi ett feministiskt perspektiv på allt vi gör, oavsett om det handlar om att bekämpa fattigdom, minska våld eller arbeta i akuta katastrofer. ActionAid grundades 1972 och finns i 46 länder. I Sverige har vi funnits sedan 2006.

Läs mer på www.actionaid.org.

Ladda ned som PDF