Skip to the content

Lärdom kan dras av arbetet i afrikanska länder. 

Den humanitära krisen förvärras av ett kolerautbrott i Somalia.

Ny rapport om hur obetalt hemarbete påverkar kvinnors ledarskap i katastrofer

Reflektioner kring en negativ global trend

Se alla antagna handlingar från mötet här.

Intervju med facklig ledare inom textilindustrin i Bangladesh

Arbetet mot könsstympning i Kenya förändrar flickors framtidsutsikter

Nya odlingstekniker gav tryggare försörjning och ökad jämställdhet

ActionAid följer upp arbete om rättvis skatt

Ökad risk för övergrepp mot kvinnor och flickor.