Skip to the content

Med kampanjen vill vi belysa de orättvisor som drabbar flickor & kvinnor bara för att de får mens

Joyce är ledare för ett kvinnoforum i Tanna, Vanuatu

ActionAid Sverige besöker partnerorganisationen LIPRIDE 

Intervju med Amal (i mitten), bosatt strax utanför Hebron på Västbanken

Dokumentärfilmen är framtagen inom projektet AFTER mot kvinnlig könsstympning

800.000 insamlade kronor till förmån för ActionAid

ActionAid uppmärksammar mensen i årets julkampanj 

Kartläggning av situationen inom EU och i Sverige. 

ny EU-studie om kvinnlig könsstympning 

här kan du läsa den digitalt