Skip to the content

som räddar liv och skyddar rättigheter

Hilda stöttar andra kvinnor att hitta försörjning efter katastrofen

Dora i Ghana tvingas anpassa sitt jordbruk för att göra det mer motståndskraftigt

Läs intervjun med ActionaAids klimat- och policykoordinator Teresa Anderson

Cox's Bazar drabbat av översvämningar och sjukdomar

- Läs vår debattartikel i Dagens ETC

Läs om 2018 års arbete för jämställdhet, jämlikhet och rättvisa för alla 

Menshyddor – en skadlig tradition i Nepal

Läs om kvinnliga superhjältar som kämpar för flickors o kvinnors rättigheter

Uppropet är startskott för vår nya globala kampanj