Skip to the content

Debattartikel där ActionAid efterlyser omfattande åtgärder.

Erövring av demokrati och mänskliga rättigheter.

Lärdom kan dras av arbetet i afrikanska länder. 

Den humanitära krisen förvärras av ett kolerautbrott i Somalia.

Ny rapport om hur obetalt hemarbete påverkar kvinnors ledarskap i katastrofer

Reflektioner kring en negativ global trend

Se alla antagna handlingar från mötet här.

Intervju med facklig ledare inom textilindustrin i Bangladesh

Arbetet mot könsstympning i Kenya förändrar flickors framtidsutsikter

Nya odlingstekniker gav tryggare försörjning och ökad jämställdhet