Skip to the content

Intervju med facklig ledare inom textilindustrin i Bangladesh

Arbetet mot könsstympning i Kenya förändrar flickors framtidsutsikter

Nya odlingstekniker gav tryggare försörjning och ökad jämställdhet

ActionAid följer upp arbete om rättvis skatt

Ökad risk för övergrepp mot kvinnor och flickor.

Europaparlamentet har röstat för offentliga ägarregister.

Skatt är nära sammanflätat med kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Idag är det Internationella kvinnodagen!

Över 12 miljoner människor är i akut behov av mat och vatten. 

ActionAid arbetar aktivt för att stoppa kvinnlig könsstympning.