Skip to the content

Den senaste tidens torka i Bangladesh har påverkat grundvattenförsörjningen, vilket i sin tur lett till förhöjda salthalter och akut brist på rent dricksvatten i många delar av landet. Detta har lett till en lavinartad ökning av sjukdomar som bland annat kolera och magsjukdomar. Tusentals människor har insjuknat och många sjukhus är överfulla. Flickor och kvinnor, som ofta ansvarar för att hämta vatten, drabbas särskilt hårt och fler uppges söka vård för urinvägsinfektioner och andra sjukdomar som kan orsakas av förorenat vatten. 

ActionAid har arbetat i landet sedan 1980-talet och har mycket god beredskap för denna typ av insatser. Vi bistår med akuta förnödenheter såsom rent vatten, vattenreningstabletter och mat. I den hårt drabbade regionen Satkhira såg vi snabbt till att 2000 människor, som inte hade råd att köpa vatten, fick tillgång till rent dricksvatten.  

Samtidigt som vi täcker akuta behov är vi med och sprider information om hur människor kan undvika att smittas. Vi ser även till att flickor och kvinnor får mensskydd och hygienartiklar, för att kunna ha mens utan risk för infektioner. 

Samtidigt pågår de långsiktiga insatserna för att torkans konsekvenser inte ska bli för stora, för både jordbruk och fiskenäring. 

ActionAid Sverige har bidragit med 50 000 kr till insatserna. Skänk gärna en gåva via länken nedan och hjälp oss rädda liv! 

Skänk en gåva

 

Vi uppdaterar denna text löpande när vi får mer information från våra kollegor i Bangladesh