Skip to the content

Välkommen på årsmöte!

Vi är glada att kunna välkomna alla de medlemmar som anmält sig till ActionAid Sveriges årsmöte den 26 maj kl 17.00-19.30. 

Mot bakgrund av rådande pandemi kommer årsmötet att ske digitalt. 

Du som anmält dig ska ha fått ett mail med detaljerad information om mötets upplägg och vilken digital plattform som kommer att användas.

Om du anmält dig men inte nåtts av informationen - hör av dig till johanna.granhage@actionaid.org eller ring 08-615 55 50 (växel).

Här hittar du samtliga handlingar inför mötet. 

Dagordning
Bilaga 1 - Årsberättelse
Bilaga 2 - Revisionsberättelse
Bilaga 3 - Styrelsens proposition medlemsavgift
Bilaga 4 - Styrelsens proposition om uppdatering av inledning i långsiktig strategisk inriktning
Bilaga 5 - Styrelsens proposition om uppdaterad valberedningsinstruktion
Bilaga 6 - Bilaga 6 Valberedningens förslag 
Bilaga 7 - ActionAid Sveriges långsiktiga strategiska inriktning


Tveka inte att höra av dig om du har frågor. 

Vi ser fram emot ditt deltagande den 26 maj, din röst är viktig!