Skip to the content

 

Coronapandemins andra våg i Indien har fått förödande konsekvenser på miljontals människors liv, hälsa och säkerhet. ActionAid arbetar i 24 indiska delstater med akut stöd till såväl drabbade familjer som till den överbelastade sjukvården. Hittills har vi nått ut till 6,8 miljoner människor med hygienartiklar, ekonomiskt stöd och insatser för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Arbetet fortsätter med full kraft. Nu behöver vi ditt stöd för att nå ut till fler.

– Arbetet med att ta hand om sjuka och avlidna pågår dygnet runt. Kvinnor sliter i hemmet för att ta hand om de som smittats, och människor har mycket begränsad möjlighet att skydda sig, säger Sandeep Chachra, landschef ActionAid Indien.

För att nå ut till de mest drabbade människorna, varav många är kvinnor, fokuserar ActionAid insatserna i Indien till att:

  • Distribuera skyddsutrustning till människor i riskgrupper, särskilt personer inom vård- och begravningsverksamhet.
  • Förbättra säkerheten för kvinnor som utsätts för våld genom skyddskommittéer som ger kvinnor skydd och stöd samt hjälper dem att rapportera våld.
  • Stötta migrantarbetare som har återvänt till landsbygdsområden och/eller stadsområden så att de får tillgång till vård och karantän om det behövs.
  • Inrätta informationscenter i större städer för att arbetare i den informella sektorn ska få information och kontakt med lokala vårdtjänster.
  • Säkerställa att de mest utsatta grupperna som förlorat sin inkomst får ekonomiskt stöd.

Stötta gärna vårt arbete genom att swisha en gåva här, tack! 

Självklart går det lika bra att betala in en gåva via Plusgiro, 90 00 83-7. Märk din gåva "Indien". 

____________________________________________________

Arbetare i informella sektorn extra utsatta
Omkring 90 procent av Indiens arbetskraft, cirka 450 miljoner människor, arbetar inom den så kallade informella sektorn. På grund av alla nedstängningar står många av dessa människor nu helt utan inkomst eller skyddsnät från samhället.

– Den andra vågen av covid-19 i Indien har gjort att alla människor som arbetar inom den informella sektorn hamnar i en mer sårbar situation än någonsin tidigare, fortsätter Sandeep Chachra.

Arbetare inom den informella sektorn löper även hög risk att smittas av covid-19, eftersom många anser att de, trots riktlinjer om att stanna hemma, måste lämna hemmet för att söka arbete. De riskerar också att sprida viruset eftersom de ofta tvingas resa långa sträckor i jakt på försörjning. ActionAids insatser i Indien är därför i stor utsträckning fokuserade till att säkerställa de här människornas stöd, rättigheter och information så att de kan hålla sig själva, sina familjer och samhällen säkra.

Kvinnor leder insatserna
Som alltid i humanitära kriser ser ActionAid till att lyfta de lokala kvinnornas roll i responsarbetet. Dels för att stärka kvinnors inflytande och status, men även för att kvinnor har en god förmåga att identifiera behov och leda akuta insatser så att hela samhällen påverkas i en positiv riktning. 

I Indien är det just nu lokala kvinnogrupper som:

  • planerar och leder akuta insatser som utdelningen av mat och hygienartiklar.
  • identifierar vilka familjer som är i behov av akut ekonomiskt stöd.
  • inrättar skyddssystem för att garantera kvinnors säkerhet, till exempel stöd till kvinnor som utsätts för våld.
  • övervakar och utvärderar alla insatser löpande.

Bakgrund om situationen i Indien
I början av 2021 exporterade Indien miljontals doser av vaccinet till andra länder, i tron om att toppen av pandemiutbrottet hade passerat. I mitten av april ökade dock antalet fall på nytt och den andra vågen av covid-19 belastar nu landet med förödande konsekvenser.

Indien har rapporterat mer än 300 000 nya fall varje dag de senaste sex dagarna, det högsta dagliga antalet som registrerats någonstans i världen (uppgifter från 29 april, 2021 ).

Enligt hälsovårdsministeriets uppgifter dör för närvarande mer än 2000 personer varje dag, och med akut brist på sjukhussängar, syre och medicin förväntas den siffran växa de närmaste dagarna.

Tack för att du stöttar vårt arbete!