Skip to the content

Muna Al-Kurd är en av de 58 palestinier som är på väg att tvångsavvisas från sitt hem i Sheikh Jarrah, östra Jerusalem. Hon leder kampanjen #SaveSheikhJarrah för att mobilisera stöd för att rädda det område där hon och hennes anhöriga har levt hela sina liv. ”Fram till sista stund lämnar vi inte våra hem", säger Muna. 

ActionAid fördömer det eskalerande våldet i Palestina och kräver omedelbart upphörande av tvångsavvisningar

Våldet i konflikten mellan Israel och Palestina trappas upp för varje dag. Idag, den 12 maj, har 35 palestinier, inklusive 10 barn, dött till följd av israeliska luftangrepp. Fem israeler har mist livet efter att palestinska väpnade grupper avfyrade raketer och missiler mot Israel. Natten till den 12 maj, rasade även ett 13-våningar högt hus i Gaza till följd av en flygattack från Israels sida. Striderna är de allvarligaste sedan 2014.

Det eskalerade våldet kommer efter att mer än 700 palestinier skadats i sammandrabbningar med israeliska säkerhetsstyrkor vid Al-Aqsa-moskén, på Västbanken och inne i Gaza. Spänningarna har blossat upp på grund av den planerade, olagliga bortvisningen av åtta palestinska familjer som bor i kvarteret Sheikh Jarrah i östra Jerusalem, där israeliska bosättare har bedrivit en lång rättslig kamp för att beslagta de här familjernas fastigheter.

ActionAid fördömer all fortsatt israelisk ockupation och de senaste israeliska attackerna inne i det ockuperade Gaza och i östra Jerusalem. Ibrahim Ibraigheth, landschef för ActionAid Palestina:

”I Sheikh Jarrah kommer 58 personer, inklusive 17 barn, att fördrivas med våld. Efter att ha förlorat sina hem under kriget 1948 har dessa familjer bott i stadsdelen Östra Jerusalem i nästan sjuttio år. Om de avvisas kommer det att vara ett allvarligt brott mot internationell lag (…). Vi uppmanar Israel att omedelbart stoppa alla tvångsavvisningar, inklusive de i Sheikh Jarrah och andra delar av den ockuperade Västbanken."

Östra Jerusalem är fortfarande en del av de ockuperade palestinska områdena där internationell humanitär lag gäller. Tvångsavvisningar bryter mot deras rätt till bostad och integritet. Att avvisa civila är även förbjudet enligt den fjärde Genèvekonventionen. ActionAid Palestina uppmanar EU och undertecknarna av FN: s Genèvekonvention att sätta press på Israel för att uppfylla sina internationella åtaganden att skydda civila i enlighet med internationell lag. Internationella åtgärder behövs för att garantera slutet på israeliska rivningspolicyer, fördrivning, upphörande av överdriven makt mot civila, demonstranter, vårdpersonal och tillbedjare.

Bakgrund
Konflikten mellan Israel och Palestina har pågått i årtionden och orsakat enormt lidande och tusentals dödsoffer. Idag lever palestinier under hårt förtryck utan grundläggande rättigheter och den tvåstatslösning som beslutades 1947 (där Israel fick 58% av landet och Palestina 42% av landet) syns knappt längre och idag återstår bara cirka 28% av det ursprungliga Palestina, efter att flera krig ägt rum och ockupationen av palestinska territorier ökar för varje år. De politiska spänningarna mellan de palestinska partierna (Fatah och Hamas) gör situationen ännu värre för det palestinska folket. Den senaste veckan har konflikten eskalerat på grund av att israeliska bosättare försöker fördriva palestinska familjer från deras hem i östra Jerusalem. Spänningarna i området ökar för varje dag och det har till och med förekommit spekulationer om en tredje intifada.

ActionAids arbete i Palestina
ActionAid har arbetat i Palestina sedan 2007. Vi är verksamma i Hebron på västbanken och i Gaza. Fokus i arbetet är att stärka ungdomars och kvinnors ledarskapsförmågor för att aktivt driva förändring i samhället. Läs gärna mer här:

 

Läs ActionAids ställningstagande här.