Skip to the content

Granskning av regeringens genomförande av Agenda 2030.  

Idag släpper ActionAid och 37 andra organisationer en granskning av Sveriges genomförande av de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Vi tror att Sverige kan göra mer och bättre för att vara en global förändringsaktör. 

Rapporten visar flera områden där svensk politik krockar med ambitionerna om en rättvis och hållbar utveckling. Detta gäller bland annat inom områden som jämställdhet och klimat. Genom rapporten vill vi belysa att det krävs snabb förändring och samtidigt ge konkreta förslag på åtgärder. 

Hela rapporten - Spotlight Agenda 2030 - finns att läsa här.