Skip to the content


Välkommen på årsmöte!


Vi är glada att kunna välkomna alla de medlemmar som anmält sig till ActionAid Sveriges årsmöte den 27 maj kl 17.00-18.30. 

På grund av rådande samhällsläge kommer årsmötet att ske digitalt. 

Du som anmält dig ska ha fått ett mail med detaljerad information om mötets upplägg och vilken digital plattform som kommer att användas.

Om du anmält dig men inte nåtts av informationen - hör av dig till johanna.granhage@actionaid.org eller ring 08-615 55 50 (växel).

Här hittar du samtliga handlingar inför mötet. 

Dagordning
Bilaga 1 - Årsberättelse 2019
Bilaga 2 - Revisionsberättelse
Bilaga 3 - Styrelsens proposition om medlemsavgift
Bilaga 4 - Valberedningens förslag 

Tveka inte att höra av dig om du har frågor. 

Vi ser fram emot ditt deltagande den 27 maj, din röst är viktig!