Skip to the content

Ny rapport om effekterna av Covid-19 visar:

Våldet mot kvinnor har ökat med upp mot 983 procent

En ny rapport från ActionAid bekräftar den skrämmande utvecklingen av ökat våld mot kvinnor i spåren av Covid-19. I Bangladesh har våld mot kvinnor ökat med 983 % och i Brasilien har morden på kvinnor gått upp med 22 %. Samtidigt har FN använt mindre än 0,3 % av de medel som behövs för att skydda kvinnor under Covid-19.

– Våld mot kvinnor är ett världsomspännande fenomen. Ändå är det fortfarande den mest underfinansierade delen av FN:s Globala humanitära responsplan för Covid-19. Om världssamfundet inte drastiskt ändrar strategi och prioriterar kvinnors skydd fråntas utsatta kvinnor alla möjligheter till ett liv i trygghet under pandemin,säger Ingela Holmertz, generalsekreterare ActionAid Sverige.

Rapporten har tagits fram tillsammans med ActionAids lokala partnerorganisationer och kvinnorörelser världen över. Undersökningen visar också att kvinnor som utsätts för våld i allt högre grad går miste om rätten till rättslig prövning på grund av att domstolar och rättsväsenden tvingats stänga ner.

Utdrag ur rapporten, Surviving Covid-19: A Women-Led Response:

  • I Bangladesh har ActionAids nätverk av lokala organisationer, inklusive de som arbetar inne i Rohingya-flyktinglägren, rapporterat en ökning med 983% av sexuellt våld och våld i hemmet i april till maj jämfört med samma period förra året.
  • I Brasilien mördades 143 kvinnor i 12 delstater i mars och april i år, en ökning med 22% jämfört med förra året, enligt uppgifter från säkerhetsorgan. I nordvästra delstaten Acre har morden på kvinnor ökat med 300%.
  • I Uganda har behoven av skydd för kvinnor fördubblats i mars och april 2020, jämfört med samma period året innan. Trots detta tvingades ActionAid tillfälligt stänga 10 av sina skyddsboenden till följd av coronavirusets begränsningar.
  • På Gazaremsan rapporterar en partnerorganisation till ActionAid att deras stöd till kvinnor som utsattsb för våld har ökat med 700% i april-maj 2020, jämfört med samma period året innan.
  • I Nigeria, där regeringen har förklarat en nödsituation efter en kraftig ökning av mord och våldtäkt på kvinnor, rapporterade ett skyddsboende om en ökning med 700% i antalet våldsfall mot kvinnor sedan lock down.

Läs hela rapporten här.