Skip to the content

Klimatförändringar kräver anpassning i Senegal

Stigande havsnivåer skapar stora utmaningar och tvingar fram klimatanpassning hos befolkningen på Saloum-öarna. Med stöd från ActionAid introduceras nya odlingsmetoder för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter i ett föränderligt klimat.   

Medan klimatförändringarna i Sverige ofta beskrivs som ett framtida hot är dess konsekvenser i många länder en verklighet som alltmer kommit att handla om överlevnad. Saloum-öarna i Senegals deltaområde ligger delvis under havsnivå. För de 31 000 invånarna här har klimatförändringarna medfört avsevärda försämringar i levnadsförhållanden. Stigande havsnivåer gör att salthalten i jorden är så pass hög att jordbruket blivit svårt att försörja sig på. Tillgången till mat och dricksvatten har minskat radikalt och risken för översvämning är stor. Migrationen till fastlandet är stor och många, främst männen, har givit sig av med hopp om att finna andra försörjningsmöjligheter.

ActionAid arbetar här bland annat genom flickforum och kvinnogrupper. Arbetet är inriktat på att öka samhällenas motståndskraft mot klimatförändringarna. Det handlar exempelvis om att introducera nya odlingsmetoder som både är miljömässigt hållbara (utan giftiga bekämpningsmedel) och som fungerar trots den höga salthalten i jorden. Vi har även bidragit till att det finns behållare som samlar regnvatten till jordbruket och att det numera finns ett vattenavsaltningsverk som ger invånarna dricksvatten. De bostäder som ligger i högriskområden för översvämningar evakueras och flyttas till säkrare platser på öarna.

Amie Diouf är mamma till åtta barn och har levt på ön Baout hela sitt liv. Hon har gått ActionAids utbildning i agroekologiskt jordbruk. Hon berättar: ”Eftersom jorden är väldigt salt så hjälpte ActionAid oss att starta en bordsodling. Vi var 15 kvinnor som utbildades och vi har i vår tur utbildat ytterligare 15 kvinnor. Tanken är att ha en bordsodling för varje hushåll. De nya odlingsteknikerna har gjort det möjligt för oss att sälja det vi odlar och inte äter själva. Intäkterna ger oss möjlighet att betala för våra barns utbildning, sjukvård och det vi behöver till hushållet. Tidigare fick vi åka till fastlandet för att köpa utsäde, men nu är vi självförsörjande och kan sälja våra jordbruksprodukter i byn. Äntligen ser framtiden ljusare ut!”