Skip to the content

Explosionen i Beirut – så arbetar ActionAid

Situationen i Libanon var ansträngd redan innan den fruktansvärda explosionen som inträffade i Beiruts hamnområde den 4 augusti. ActionAid arbetar just nu, tillsammans med partnerorganisationer, intensivt för att bistå de mest behövande med förnödenheter, stöd och skydd. Som alltid i nödsituationer är vårt främsta fokus att säkerställa säkerheten för kvinnor och flickor, som utsätts för de största farorna efter en katastrof.

Caroline McCausland, chef ActionAid Libanon, berättar om de enorma behoven.

“Explosionen förstörde stora mängder mat och Libanon har nu en matreserv på endast 20 dagar. En livsmedelskris är överhängande.Hälften av Libanons befolkning lever redan under fattigdomsgränsen, människor har ställts inför en flyktingkris, kollapsad ekonomi, en pandemi och nu detta.”

Den ofattbara explosionen har efterlämnat 300 000 människor utan hem, 180 människor har mist livet, 6000 är skadade (varav cirka 1000 är barn) och fortfarande saknas dussintals. Rapporter från bland annat UNHCR indikerar att 10 000 redan hårt utsatta hushåll sannolikt har drabbats hårt av sprängningen och är i akut behov av stödinsatser.

WHO uppskattar att sex sjukhus och tjugo kliniker är skadade, något som givetvis förvärras av de ökande Covid-19-kurserna. För närvarande är cirka 1 200 Covid-19-fall under utredning i landet. Då de tidigare avstängningarna tvingades hävas till följd av nödsituationen ökar den redan överhängande smittorisken. Risken för smitta är särskilt hög för de tusentals ungdomar och frivilliga från hela Libanon som kommit för att hjälpa till.

ActionAids insatser
Tillsammans med tre lokala samarbetspartners arbetar ActionAid intensivt för att nå ut till de allra mest utsatta grupperna. Insatserna har hittills fokuserats till att:

  • Identifiera och genomföra behovsanalys bland de mest utsatta hushållen.
  • Distribuera mat och förnödenheter till 100 familjer/500 personer.
  • Tillhandahålla psykosocialt stöd till individer och familjer, totalt cirka 200 personer.
  • Distribuera filtar, lakan och kuddar.
  • Reparera fönster och dörrar samt hjälpa till med städning i 100 drabbade hushåll/500 personer.
  • Ge kontantstöd till de mest utsatta familjerna, inriktat på 100 familjer.
  • Identifiera de mest utsatta kvinnorna och flickorna för att skydda dem från att bli utsatta för våld och övergrepp.
  • Sprida information om vart flickor och kvinnor kan vända sig för att få skydd och stöd.
  • Samordna frivilliga och utbilda dem i hur de ska hantera trauma och personer med specifika behov.

Mer stöd behövs! För att kunna skala upp insatserna behöver vi nu ditt stöd. Var med och bidra till att människor som drabbats av en av de värsta explosionerna i modern tid får det skydd och de förnödenheter de behöver för sin fortsatta överlevnad.

Swisha din gåva idag och märk den Beirut. 900 08 37 – TACK!

Mer om situationen
I flera socioekonomiskt utsatta stadsdelar, har myndigheterna och libanesiska Röda korset genomfört dörrknackning för att kontrollera människors behov av akut hjälp. Kvinnor, äldre och personer med specifika behov, så som kroniskt sjuka, personer med funktionshinder etc. har identifierades som de i mest i behov av skydd och assistans. Kontanter har fördelats för att ge omedelbar lättnad till de mest behövande och för att stödja snabba reparations- och återuppbyggnadsbehov. Med den nuvarande ekonomiska situationen och med många familjer utan hem finns det ett stort behov av att tillhandahålla mat och andra akuta förnödenheter. Behovet av traumabearbetning och andra typer av psykologiskt stöd är överhängande framför allt för barn och kvinnor.