Skip to the content

Senaste nytt om vårt arbete mot Covid-19

Utsatta länder står inför dubbel nödsituation

Coronaviruset sprider sig som en löpeld över världen och är på väg att drabba världens fattigaste länder med full kraft.

När Covid-19 sprider sig till länder i Afrika, Sydostasien och Latinamerika är det bara en tidsfråga innan världens mest sårbara kommer att möta en katastrof av enorma proportioner.

Vi talar om länder där människor redan innan corona slog till kämpade mot humanitära nödsituationer, så som flyktingkriser, klimatförändringar, matbrist och konflikter. Nu står de här människorna inför en oöverträffad global nödsituation.

Vi behöver snabbt din hjälp för att stötta de mest utsatta, för att stoppa spridningen och rädda liv.

Vad gör ActionAid?

ActionAid står i frontlinjen och arbetar med att stoppa spridningen och rädda liv när pandemin träffar världens fattigaste länder. Över hela världen - från Nepal och Indien till Liberia och Kenya - distribuerar lokala kvinnogrupper hälsoinformation, livräddande råd och hygienutrustning till de mest utsatta samhällena. Vi delar också ut matpaket och förnödenheter i länder där miljoner utsatta familjer helt har gått miste om sin försörjning.

Situationen förvärras snabbt, och vi måste snabbt nå fler människor. Några exempel på vad vi kan göra med din hjälp:

  • 125 kronor räcker till ett hygienkit för en familj under en månad i Senegal.
  • 160 kronor räcker till 50 ansiktsmasker för flickor och kvinnor som lever I flyktinglägren i Bangladesh där närmare 800 000 rohingyer lever på mycket liten yta.
  • 250 kronor räcker för att nå ut med information om pandemin till 1000 personer via SMS i Kenya.
  • 375 kronor kan förse en familj på 4-6 personer i Indien med viktiga föremål som filt, sovunderlag, lampa, presenning, rep och lakan.
  • 1000 kronor kan bidra till att en familj i Somaliland som har förlorat sin försörjning får mat och förnödenheter i en månad. 
  • 2700 kronor räcker till skyddsutrustning för fem hälsoarbetare som står i frontlinjen för bekämpningen av Corona.
  • 10 000 kronor säkerställer att 10 familjer i Palestina får matpaket med de förnödenheter som krävs under karantäntiden.


Det här händer i världens fattigaste länder.


Ta reda på vad ActionAid gör för att hantera smittan.

Bangladesh

I flyktinglägret i Cox's Bazaar, Bangladesh, bor över 800 000 Rohingya-flyktingar i tätbefolkade läger. Mer än hälften av människorna har inte tillgång till vatten och minst en tredjedel av befolkningen har inte tillgång till tvål. Nya rapporter indikerar att spridningen av falska nyheter om Covid-19 tar fart i lägren.

ActionAid delar ut information genom utbildade kvinnliga volontärer från Rohingya-befolkningen. De använder mobiltelefoner och går från familj till familj (samtidigt som de håller social distansering) för att öka medvetenheten om farorna med Covid-19. ActionAids fyra kvinnovänliga utrymmen i lägren står öppna för att ge kvinnor tillgång till psykosocial rådgivning och stöd.

Indien

1,3 miljarder människor tvingas stanna hemma under karantäntiden i Indien. ActionAid fördelar mat (mjöl, ris, pulser, mjölkpulver) i över 12 stater för att nå mer än 55 000 av de mest utsatta familjerna, inklusive hushållsarbetare och gatuförsäljare, som inte har något sätt att försörja sig på.

Vi driver också 15 lokala kök för migrerande och arbetare inom den informella sektorn. Den 9 april 2020 hade vi nått ut till 120 000 människor.

 

Kenya

Informella och överfulla bosättningar i Kenya kommer troligen att drabbas hårt av pandemin. Kvinnor och flickor, som är i framkant när det gäller att ta hand om sjuka, hemskola barn, arbeta i osäkra jobb, löper större risk att falla genom säkerhetsnätet.

ActionAid har stöttat det humanitära svaret på Covid-19-pandemin genom att distribuera information och broschyrer till samhällen genom sitt nätverk av kvinnogrupper och andra samhällsinitiativ. Vi översätter också råd om folkhälsa till lokala språk för människor som inte talar engelska eller svahili och skickar dessa till radiostationer som kan spela in informationen och sända ut till en bredare publik. Kvinnogrupper upprättar också handtvättstationer på marknadsplatser.

 

Liberia

Genom erfarenheter från ebolakrisen distribuerar ActionAid livräddande råd och hälsoinformation via vårt nätverk av lokala partners, inklusive kvinnorättsorganisationer och kvinnliga ledare på landsbygden. Sociala medier och virtuella möten används för att mobilisera samhällen och sprida medvetenhet.

Under ebolakrisen märktes en dramatisk ökning av våldet mot kvinnor och flickor, eftersom polisen inte kunde agera, stödtjänsterna minskades och de överlevande lämnades utan möjlighet till rättslig prövning.

”Vi uppmanar regeringen att säkerställa kvinnors skydd och rättigheter i den nationella svarsplanen. Våldtäkt och andra former av sexuellt och könsbaserat våld ökar under sjukdomsutbrott. Kvinnor måste kunna rapportera fall under pandemin och resurser måste finnas tillgängliga för att stödja överlevande.” Lakshmi Subramani, landschef, ActionAid Liberia.

 

Palestina

ActionAid Palestina var en av de första frivilligorganisationerna i landet som växlade upp arbetet mot Covid-19. De delade ut matpaket och hygienpaket till 1 600 personer i karantän i Betlehem.

Stora delar av arbetet leds och drivs av ActionAids nätverk av unga aktivister som fått utbildning i hur man kan skydda sig själv och andra från Covid-19. ActionAid har också skapat kvinnoforum på nätet där vi erbjuder utbildning i beredskap. Fokus ligger på kvinnors behov då de ofta är mer involverade i kristider och de första som skyddar sina familjer och samhällen.

 

Kvinnor och flickor drabbas mest av coronaviruskrisen

Liksom alla kriser kommer Covid-19 att slå hårdast mot de som redan lever i störst utsatthet. Personer med små ekonomiska marginaler, med nedsatt hälsa, sämre tillgång till näring, vatten, sanitet, sjukvård och som lever i svagare ekonomiska och politiska regimer.

Allra värst kommer viruset och dess effekter att slå mot flickor och kvinnor som lever i fattiga länder. Kvinnors lägre löner, begränsade möjlighet att påverka beslut och obetalda arbetsinsatser i hemmet är bara några aspekter som gör att kvinnors redan utsatta situation förvärras när katastrofer slår till. Dessutom ökar våldet mot kvinnor i kristider, något som redan uppmärksammats i flera rapporter i samband med Covid-19.

Som en av världens största kvinnorättsorganisationer har ActionAid en viktig roll att fylla i arbetet mot pandemin. Som alltid står kvinnors ledarskap och deltagande i centrum för våra insatser och det gäller även arbetet mot Covid-19. Med din hjälp kan vi nå fler! Stöd vårt arbete idag!