Skip to the content

3 Snabba med Mina

ActionAid arbetar för att fler kvinnor ska ta ledande positioner under katastrofinsatser. Läs om hur kvinnors ledarskap räddar liv och skyddar rättigheter i vår intervju med Mina Jhowry:

Varför slår katastrofer hårt mot kvinnor?

Därför att kvinnor ofta saknar resurser, tillgång till information och basala rättigheter i många delar av världen. Att kunna läsa och ta del av viktig samhällsinformation är avgörande för att till exempel kunna evakuera vid översvämningar. Att ha tillgång till vatten och sanitära lösningar kan vara en fråga om liv och död för gravida kvinnor i katastrofdrabbade områden. En så ”enkel” sak som att kunna simma kan vara avgörande för att klara sig vid översvämningar. Detta är rättigheter och kunskaper som kvinnor och flickor i många delar av världen inte har - och som i grunden är en fråga om ojämställdhet.

Varför arbetar ActionAid med kvinnors ledarskap i katastrofer?

Kvinnor har berättelser och erfarenheter som är viktiga för att den humanitära hjälpen ska vara effektiv. Kvinnor ska själva ha makt och möjlighet att identifiera sina behov och hinder som står i vägen för deras rättigheter. Det kan till exempel handla om brist på rent vatten, dålig tillgång till hälsovård eller könsbaserat våld. Eller om att hjälpen de får inte är anpassad efter deras behov. Genom att främja kvinnors ledarskap utmanar vi det traditionella sättet att se kvinnor som passiva mottagare av hjälp. I det korta perspektivet handlar humanitär hjälp om att rädda liv och lindra nöd. Men när kvinnor tar plats och påverkar beslut som rör deras behov och rättigheter bidrar vi till att förändra de traditionella könsnormer som bidrar till deras utsatthet.

Hur arbetar ActionAid med att främja kvinnors ledarskap?

Kvinnor ska ha möjlighet att uttrycka sina behov och organisera sig kring sina rättigheter. Vi vill öka andelen kvinnoorganisationer som svarar upp vid katastrofer. Även i det katastrofförebyggande arbetet och i återuppbyggnad efter en katastrof. På global nivå arbetar ActionAid hårt för att lokala kvinnliga ledare ska finnas representerade, bland annat i de FN-ledda forum där beslut tas som rör humanitär hjälp. Detta arbete kommer bli allt viktigare då effekterna klimatförändringarna och utdragna konflikter spär på den utsatthet som redan finns och som slår hårt mot kvinnor.