Skip to the content

ActionAid Pakistans arbete för flickors och kvinnors rättigheter är hotat sedan regeringen beslutat att stänga ned verksamheten i landet. Ett beslut som är i led med den pakistanska regeringens attack på det civila samhället och människorättsorganisationer.

Adriano Campolina, generalsekreterare för ActionAid International kommenterar händelsen: ”Den pakistanska regeringens beslut att stänga ner ActionAid och andra internationella organisationer är en del av en oroväckande utveckling med fler attackerna på det civila samhället, intellektuella och journalister. De som drabbas värst kommer att vara de tusentals vanliga pakistanska familjer som ActionAid Pakistan har stöttat att hävda sina rättigheter och bygga ett bättre liv. Om den negativa trenden fortsätter kommer Pakistans sköra demokrati gå förlorad."

Det var i fjol som ActionAid Pakistan ombads registrera om verksamheten för att kunna fortsätta arbeta i landet. ActionAid Pakistan och 27 andra internationella organisationer har utan motivering fått avslag på sin ansökan. ActionAid Pakistan överklagade. Men registreringsansökan har återigen blivit avslagen och ActionAid har nu 60 dagar på sig att stänga ner sin programverksamhet i landet.

ActionAid har arbetat i Pakistan i mer än 25 år, ett land som har världens sjätte största befolkning, men där en femtedel av befolkningen lever i fattigdom. I Pakistan arbetar ActionAid framförallt med kvinnor, gatubarn och personer med funktionshinder. Vi hjälper dem att lära sig att läsa och skriva och vi arbetar för att kvinnor ska bli ekonomiskt självständiga, till exempel genom att äga och kontrollera mark. Trots att kvinnor utgör majoriteten av jordbruksarbetskraften så ägs marken uteslutande av män.

"Vi är förkrossade över att arbetet som innebär positiva förändringar i människors liv nu hotas. Nu undersöker vi hur vi juridiskt ska hantera detta och vilka möjliga nästa steg vi bör ta. Samtidigt stöttar vi vår personal och våra lokala samarbetsorganisationer som arbetar på gräsrotsnivå”, säger Adriano Campolina.