Skip to the content

Marcele 17 år från Rwanda är en av alla de flickor som nu kan gå i skolan även när hon har mens.

Var med och stoppa världens blodigaste orättvisa!

Just nu blöder 334 miljoner människor över hela världen. Vi kallar det mens. Mens är grunden till allt mänskligt liv – ändå leder det till enorma orättvisor världen över. För vissa kan mensen till och med kosta en hel framtid i form av utebliven skolgång, barnäktenskap och infektionssjukdomar. Den 28 maj är det Internationella mensdagen och för att stoppa den här orättvisan väljer ActionAid att tillägna hela maj månad ”Världens blodigaste orättvisa”.

Nästan nio av tio kvinnor i världen saknar tillgång till ordentliga mensskydd som bindor, tamponger och menskopp. Istället tvingas de använda papper, löv eller tygtrasor.

 Genom att swisha ett bidrag till 900 08 37 är du med och kämpar för flickors och kvinnors rättigheter.

 Många skolor och arbetsplatser saknar vatten, toaletter och mensskydd, vilket gör att flickor och kvinnor måste stanna hemma då de har mens. Bristen på sanitetsmöjligheter ökar risken för infektionssjukdomar. Särskilt hårt drabbas flickor som blivit könsstympade, då denna skadliga tradition leder till allvarliga komplikationer, inte minst i samband med mens. På sikt leder skolfrånvaron till att flickorna fråntas en av de mest grundläggande rättigheterna – rätten till utbildning. Istället tvingas de sluta skolan och löper större risk för barnäktenskap och graviditet i unga år. I flera länder anses flickor vara redo för äktenskap när de får sin första mens, vilket gör att många gifts bort som barn.

I grunden bottnar dessa orättvisor i patriarkala strukturer och normer, som gör att flickor och kvinnor diskrimineras och inte har samma möjligheter som pojkar och män att påverka och bestämma över sina liv. Vi arbetar för att förändra normer, traditioner och strukturer som är några av grundorsakerna till fattigdom och orättvisa.

Oavsett om det handlar om mens, rätten till utbildning, rätten till sin kropp eller någon annan fråga, genomsyras allt ActionAids arbete av kampen för flickors och kvinnors rättigheter. Jämställdhet är en förutsättning för en mer rättvis och hållbar värld utan fattigdom och förtryck. När det handlar om mens arbetar vi även med flera konkreta åtgärder, till exempel:

I akuta kriser ser vi till att flickor och kvinnor har tillgång till hygienkit med bland annat mensskydd, tvål, trosor, ficklampa, tandborste och tandkräm. Vi etablerar separata duschutrymmen och kvinnocenter där kvinnor och flickor kan få psykosocialt stöd och möjlighet till hälsoundersökning. 

I skolor ser vi till att det finns toaletter och trygga platser för att förhindra utebliven skolgång och skam. I de trygga rummen finns bland annat bindor, duschmöjligheter, sängar och nya kläder.

För att minska stigmatiseringen och skammen kring mens arbetar vi även med informationsspridning och kunskapsökning, framför allt genom lärare i skolorna. Informationen handlar inte enbart om mens utan även om kringliggande ämnen som graviditet, sex, infektionssjukdomar och risker.