Skip to the content

ActionAid Sveriges Miljöpolicy

ActionAid Sverige är medlem i en global federation med det övergripande syftet att arbeta för social rättvisa, jämställdhet och fattigdomsbekämpning. Eftersom miljön är allas ansvar, är vi förpliktade att göra vår del för att bidra till hållbar utveckling och hälsosamma levnadsvillkor för nuvarande och kommande generationer.

Denna policy redogör för våra ambitioner att minimera vår negativa miljöpåverkan, samtidigt som den också beskriver vilka möjligheter som finns att bidra med positiva inslag. Med utgångspunkt i denna policy kommer vi kontinuerligt fortsätta att lära och förbättras.