Skip to the content

Välkommen att kontakta oss!

Har du allmänna frågor?

E-post: info@actionaid.se

Växel: 08-615 55 50 (09.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00)

 

Har du frågor om givande, fadderskap, gåvor eller gåvobevis?

E-post: givarservice@actionaid.se

Givarservicetelefon: 08- 615 55 55 (09.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00).

 

Ledningsgrupp:

Ingela Holmertz, generalsekreterare

E-post: ingela.holmertz@actionaid.org
Telefon: 08-615 55 54, 073-372 19 21

Hedvig Nilsson, finans- och administrativ chef

E-post: hedvig.nilsson@actionaid.org
Telefon: 073-380 80 76

Nadja Dolata, chef för policy och program

E-post: nadja.dolata@actionaid.org
Telefon: 08-615 55 61, 076-8831869

Johanna Granhage, chef för insamling

E-post: johanna.granhage@actionaid.org
Telefon: 08-615 55 64, 072-182 60 98

Medarbetare:

Andreas Bergfeldt, press- och kommunikationsansvarig

E-post: andreas.bergfeldt@actionaid.org
Telefon: 072 - 080 10 36

Biniam Fikadu, koordinator Face to Face

E-post: biniam.fikadu@actionaid.org
Telefon: 073 - 413 81 71

Hana Al-Khamri, Nationell Samordnare

E-post: hana.al-khamri@actionaid.org

Telefon: 08-121 59 461

Hedvig Nilsson, finans- och administrativ chef

E-post: hedvig.nilsson@actionaid.org

Telefon: 08-615 55 65

Jenny Rydin, ekonomi och administration

E-post: jenny.rydin@actionaid.org
Telefon: 08 - 615 55 52

Johanna Danielsson, nationell projektadministratör

E-post: johanna.danielsson@actionaid.org
Telefon: 08 - 615 55 63

Kalle Larsson, insamlingsansvarig privata givare

E-post: kalle.larsson@actionaid.org
Telefon: 072 - 050 48 02

Karin Zilliacus, projekt- och givarsamordnare

E-post: karin.zilliacus@actionaid.org
Telefon: 08 - 615 55 62

Linda Fredricsdotter, insamlingsansvarig stora givare

E-post: linda.fredricsdotter@actionaid.org
Telefon: 072 - 366 93 89

Linnéa Sonka, ansvarig Face to Face

E-post: linnea.sonka@actionaid.org
Telefon: 08 - 615 55 66

Louise Kjellberg, ansvarig fadderskap och givarservice

E-post: louise.kjellberg@actionaid.org
Telefon: 072 - 080 12 02

Magnus Nordgren, kommunikatör 

E-post: magnus.nordgren@actionaid.org
Telefon: 073 - 380 89 20

Mina Jhowry, samordnare för humanitära frågor och resiliens

E-post: Mina.Jhowry@actionaid.org
Telefon: 076 - 883 18 71

Michal Bäckrud, digital insamlare

E-post: michal.backrud@actionaid.org

Telefon: 08-121 59 460

Tarig Adan, nationell extra-resurs

E-post: tarig.adan@actionaid.org
Telefon: 08 - 615 55 53