Skip to the content

Vart går pengarna?

Våra insamlade medel bekämpar sociala orättvisor, ojämlikhet och fattigdom. 79 % av pengarna går direkt till ändamålet.

Vi har ett 90-konto

ActionAids alla medlemsländer har egna revisorer som granskar projekt och program i landet samt landets verksamhet i sin helhet.

ActionAid Sveriges redovisning granskas av en extern godkänd revisor som rapporterar direkt till styrelsen. Dessutom granskas vi, liksom alla medlemsländer, regelbundet av ActionAids interna revisorer.

ActionAid Sverige har ett så kallat 90-konto. Det innebär att vår insamling och ekonomi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Enligt Svensk Insamlingskontrolls regler ska minst 75 procent av de insamlade medlen gå till ändamålet.

Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor. Läs mer om Giva Sverige och Kvalitetskoden här.

Årsredovisningar liksom kodrapporter för de senaste åren finns att läsa i denna sektion.


Löner och arvoden

ActionAid Sverige är anslutna till kollektivavtalet mellan Unionen och IDEA och följer avtalet för årliga uppräkning av lönerna. Lönerna följer de generella nivåerna inom den ideella sektorn.

Styrelse bestämmer lönen för generalsekreteraren. Den uppgår till 70 000 kr per månad, år 2020. Generalsekreteraren har pensionsvillkor enligt den policy som gällde innan kollektivavtalet tecknades i juni 2013.

Vår styrelse arbetar helt ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete.


Verksamhetsberättelse 2020

External web link - /media/386253/bilaga-1-arsberattelse-2020-signerad-lagupplost.pdf

Verksamhetsberättelse 2019

External web link - https://www.actionaid.se/media/385233/bilaga-1-a-rsbera-ttelse_2019.pdf

Verksamhetsberättelse 2018

Download - File size: 5708KB

Stadgar ActionAid Sverige

Download - File size: 156KB

Revisionsberättelse 2017

Download - File size: 731KB

Årsredovisning 2017

Download - File size: 2236KB

Investeringspolicy

External web link - http://actionaid.se/media/194674/investeringspolicy.pdf

Insamlingspolicy

Download - File size: 143KB

Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli månadsgivare

Här finns vi