Skip to main content
actionaid-ekonomi

Ekonomi och styrning

Din gåva når fram

ActionAid Sverige har ett så kallat 90-konto. Det innebär att vår insamling och ekonomi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Enligt Svensk Insamlingskontrolls regler ska minst 75 procent av de insamlade medlen gå till ändamålet.

ActionAid i Sverige är medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och tillämpar deras Kvalitetskod.

Nedan finner du länkar till vår årsredovisning och våra styrande dokument. Du kan också läsa mer om vår styrelse.