Medlemmar till styrelse
och valberedning

Sök eller nominera idag!

ActionAid söker medlemmar till styrelse och valberedning

ActionAid Sverige är en biståndsorganisation och del i den globala ActionAid-federationen som finns i 46 länder över hela världen. Vi arbetar för att minska fattigdom och orättvisor med ett särskilt fokus på att stärka flickors och kvinnors rättigheter, eftersom jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. All verksamhet bedrivs med stöd av företag, privatpersoner, institutionella givare och stiftelser. ActionAid grundades 1972 och har funnits i Sverige sedan 2006.

ActionAid Sverige arbetar strategiskt för att stärka sin position och har en tydlig ambition att utöka verksamhet genom ökad insamling. Som förtroendevald i vår styrelse fyller du en viktig roll i att skapa förutsättningar för att organisationen ska lyckas.

Vi söker kandidater till ActionAid Sveriges styrelse:


Välkomna att nominera kandidater till styrelsen med minst två av nedan kompetenser och egenskaper:

 • Erfarenhet från styrelsearbete/styrelseansvar.
 • Branscherfarenhet från biståndssektorn
 • Erfarenhet av lokalt, nationellt eller globalt rättighetsarbete och gärna också av arbete i ideell organisation eller nätverk
 • Förståelse för en global organisations finansiella förutsättningar och utmaningar.
 • Ett stort kontaktnät som är relevant för en civilsamhällesaktör med privata såväl som institutionella givare.
 • Erfarenhet och nätverk från näringslivet/stiftelser/filantroper/bistånd. 
 • Erfarenhet av strategisk kommunikation och varumärkesarbete

*Styrelsearbetet sker delvis på engelska.

*Styrelsen ses 8–10 gånger per år, företrädelsevis på kvällstid. Digitala, hybrid och fysiska möten blandas utifrån rådande förutsättningar. 

Vi söker även kandidater till förtroendeuppdrag i valberedningen:

Valberedningen har en central roll i organisationens framgång, genom nätverk och noggrann analys av kandidater föreslår valberedningen de som ska leda organisationen framåt. Till valberedningen söker vi medlemmar som har:

 • Ett stort kontaktnät som är relevant för en civilsamhällesaktör.
 • Förståelse för hur en ideell organisation fungerar och vikten av rätt kompetens i dess styrelsearbete.
 • Förståelse för vilka utmaningar och möjligheter en ideell organisation har vad gäller finansiering.  

Vi söker även kandidater till förtroendeuppdrag som föreningsrevisor / föreningsrevisorsuppleant:


Som föreningsrevisor har du som uppdrag att kontinuerligt följa styrelsens arbete för att säkerställa att styrelsen uppfyller sitt åtagande och att de beslut som är tagna genomförs. Vi söker därför dig som:

 • Har erfarenhet av styrelsearbete
 • Är intresserad av intern styrning och kontroll

Vi är en organisation som eftersträvar mångfald och vi välkomnar alla nomineringar oavsett kön, könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsvariation.

Du är välkommen att nominera dig själv eller andra kandidater för ovan uppdrag till valberedningen@actionaid.org. Skicka in din nominering senast 17:e april.

Årsmötet, då val till förtroendeposter görs, äger rum den 23 maj kl. 17:30, då kommer samtliga kandidater att presenteras och de av valberedningen föreslagna kandidaterna får chans att ytterligare presentera sig för stämman. Med anledning av rådande samhällsläge kommer vi att återkomma med information om mötets utformning.

ActionAids valberedning:

Gustaf Åberg, ordförande

Greta Svensson

Sara Wennerström Cedercrona