Skip to the content

När Sarmin tillsammans med ActionAid startade en ungdomsgrupp för att förhindra barnäktenskap ville de vuxna i området statuera ett exempel och övertalade Sarmins pappa att gifta bort henne. 

 

52 procent av alla flickor i Bangladesh gifts bort innan de fyllt 18, trots att det är olagligt.

 

Men Sarmin fick hjälp av sina vänner och en lärare som engagerat sig mot barnäktenskap genom ActionAids arbete.


Tillsammans lyckades de övertala Sarmins pappa att ställa in bröllopet.

Sarmin har stora planer för framtiden. Tillsammans med andra unga kvinnor arbetar hon för att stoppa barnäktenskap. 

Stöd Sarmin i hennes kamp genom att bli månadsgivare idag! 

Förnekandet av flickors och kvinnors rättigheter är en av de största orsakerna till fattigdom i världen.

Därför har ActionAid ett tydligt fokus på jämställdhet i allt vi gör.

Som månadsgivare är du med och bidrar till att fler flickor får gå i skolan, slipper bli könsstympade och bortgifta.