Skip to the content

 

Salamatu Shiraz är 22 år gammal och har vuxit upp i Tamale i norra Ghana. Hon brinner för flickors rätt till utbildning.

 

”Jag har så länge jag kan minnas ifrågasatt ojämlikhet.”

 

”I skolan hade jag ofta diskussioner med både lärare och pojkar. Nu kämpar jag för att sprida kunskap och stärka flickors rättigheter”.

 

De höga skolavgifterna i Ghana gjorde att det var svårt för Salamatus mamma att finansiera hennes utbildning. Salamatu betalade sina skolavgifter själv, genom att sälja bröd på den lokala marknaden.

 

Trots de många utmaningarna som Salamatu mött under sin skolgång har hon alltid vägrat att ge upp.

 

2015 kom hon i kontakt med ActionAid i Ghana i samband med en kampanj om barns rätt till utbildning, där hon engagerat sig för att kunna stötta flickor som är i liknande situationer.

Stöd Salamatu i hennes kamp genom att bli månadsgivare idag! 

Förnekandet av flickors och kvinnors rättigheter är en av de största orsakerna till fattigdom i världen.

Därför har ActionAid ett tydligt fokus på jämställdhet i allt vi gör.

Som månadsgivare är du med och bidrar till att fler flickor får gå i skolan, slipper bli könsstympade och bortgifta.