Skip to the content

2013 orsakade cyklonen Mahasen stor förödelse i södra Bangladesh och i byn där Sabita bor. Många invånare förlorade sina hem och bristen på mat och vatten var stor.

Men förödelsen kunde ha blivit ännu större och utvecklats till en fullskalig katastrof. Tack vare att Sabita och de andra kvinnorna hade en så god beredskap blev det inte så.


När Sabita hörde varningarna om den annalkande cyklonen så samlade hon sitt team. Kvinnorna gick runt i området och frågade ifall någon behövde hjälp att hitta skydd.

 

Sabita och hennes kollegor bidrog till att kvinnor fick en högre status och tillökad jämställdhet i samhället. 

 

Genom att människor med behov kunde evakuerades innan cyklonen så kunde liv räddas. Teamets goda beredskap gjorde att de akuta insatserna och återuppbyggnadsarbetet kunde komma igång snabbt.   

Stöd Sabita i hennes kamp genom att bli månadsgivare idag! 

Förnekandet av flickors och kvinnors rättigheter är en av de största orsakerna till fattigdom i världen.

Därför har ActionAid ett tydligt fokus på jämställdhet i allt vi gör.

Som månadsgivare är du med och bidrar till att fler flickor får gå i skolan, slipper bli könsstympade och bortgifta.