Skip to the content

Rhinets mamma Asiah utsattes för våld och övergrepp i hemmet. Hon fick stöd från ActionAid i Uganda som har upprättat trygga platser för våldsutsatta kvinnor.

Där får kvinnorna tillgång till skydd, rådgivning, sjukvård, mat och juridiskt stöd i en säker miljö.


Rhinet har inspirerats och är nu en passionerad kvinnorättsaktivist. Hon förespråkar att tjejer ska satsa på sin utbildning, vara medvetna om sina rättigheter och veta hur de ska kunna rapportera våld om de utsätts för det.

Stöd Rhinet & Asiah i deras kamp genom att bli månadsgivare idag! 

Förnekandet av flickors och kvinnors rättigheter är en av de största orsakerna till fattigdom i världen.

Därför har ActionAid ett tydligt fokus på jämställdhet i allt vi gör.

Som månadsgivare är du med och bidrar till att fler flickor får gå i skolan, slipper bli könsstympade och bortgifta.