Skip to the content

Liberia är ett av världens fattigaste länder och 84 procent av befolkningen lever i fattigdom.

Eftersom orsakerna till fattigdom är komplexa och mångbottnade arbetar ActionAid för att bekämpa fattigdomens grundorsaker snarare än symptom.

28-åriga Marie är medlem i National Rural Women Structure (RW) som kämpar för att stärka kvinnors rätt till land och deras kapacitet att odla effektivt och få en säkrare skörd.

 

Efter att ha deltagit i en manifestation i Tanzania tillsammans med kvinnor från 32 länder fördjupades Maries engagemang

 

Det leder till att fler familjer kan täcka sina behov av livsmedel och många kan också sälja det de odlar och investera inkomsterna i utbildning för barnen. 

Stöd Marie i hennes kamp genom att bli månadsgivare idag! 

Förnekandet av flickors och kvinnors rättigheter är en av de största orsakerna till fattigdom i världen.

Därför har ActionAid ett tydligt fokus på jämställdhet i allt vi gör.

Som månadsgivare är du med och bidrar till att fler flickor får gå i skolan, slipper bli könsstympade och bortgifta.