Vik. Projekt- och strategy lead

Vik. Projekt- och strategy lead

Har du bred erfarenhet av bistånds- och rättighetsarbete? Är du en fena på att arbeta med projekthantering, rapportering, partnerskap och ansökningsförfarande? Har du dessutom erfarenhet av att utveckla verksamhetsstrategier? I så fall kan detta vara en roll för dig.

ActionAid Sverige söker nu en projekt- och strategi lead till vårt målmedvetna och dynamiska team i Stockholm. Rollen är delvis ett föräldravikariat, tidsbestämd till 12 månader med chans till förlängning. Det här är en roll som både ger dig möjlighet att utveckla vår projekt- och programverksamhet och samtidigt leda framtagandet av en ny treårig verksamhetsstrategi. Välkommen att söka denna spännande och utvecklande roll! 

 

ActionAids uppdrag

ActionAid Sverige är en biståndsorganisation och del i den globala ActionAid-federationen som finns i 46 länder. Vi arbetar för att bekämpa fattigdom och orättvisor, och har ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter eftersom jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling i Sverige och i världen. ActionAid Sveriges uppdrag är att stötta och samla in medel som finansierar verksamhet internationellt och nationellt, att driva egna program och projekt, att kommunicera viktiga kärnfrågor samt bidra till och vara en relevant påverkans aktör för organisationens kärnfrågor, både i programländerna via partners samt inom Sveriges biståndsarena. Under de kommande åren har vi ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter utifrån frågor som rör rätten till sin kropp, klimaträttvisa, utbildning och försörjning samt humanitära insatser.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en plats i en framåtlutad organisation med fullt fokus på framtida utveckling och tillväxt. Du kommer att vara en nyckelperson i att bygga relationer och ansöka om medel från institutionella aktörer, liksom att hantera de medel som kommer in genom ansökningar. Du kommer vara fokalperson för partners och ansvarig för rapporter och uppföljning i de projekt vi har beviljade. Under första halvåret 2024 kommer ett stort fokus ligga på att utveckla ActionAid Sveriges kommande treåriga verksamhetsstrategi.

Vi söker

Vi söker dig som har bred erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor och som vill vidareutvecklas i en internationell miljö med kollegor från hela världen. Som person är du analytisk, flexibel och kan snabbt sätta dig in i olika frågor. Du tilltalas av att leda strategiska processer som kräver såväl djupgående analyser och avväganden som förmåga att se saker ur flera perspektiv. Du har djup kunskap i att skriva ansökningar till projekt- och programverksamhet till olika finansiärer både på nationell och internationell nivå och är duktig på att bygga relationer till partners och finansiärer, liksom projektimplementering och rapportering till dessa. Du har erfarenhet av att arbeta utifrån HRBA med lokala partners och deras förutsättningar i fokus. Du innehar god förståelse för olika finansiärer, vad de kräver och tilltalas av samtidigt som du har en tydlig moralisk kompass som linjerar med ActionAids värderingar, uppdrag och vision.

Kvalifikationer

 • Högskoleutbildning inom relevant område
 • Gedigen erfarenhet inom verksamhetsplanering, organisationsutveckling och organisationsöverskridande processer, internt, externt och inom federationsarbete
 • Erfarenhet av att utveckla system för konsolidering av olika rapporteringar för effektivisering av verksamheten
 • Vana av att arbeta i en internationell kontext och med internationella projekt och partners
 • Stark inom relationsbyggande och nätverkande
 • Engagemang i ActionAids kärnfrågor med flickor och kvinnors rättigheter i fokus
 • Dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt arbete med projektansökningar, finansiering och rapportering
 • Minst tre års arbete med och kunskaper inom rättighetsbaserat arbete och projekt/programverksamhet i en internationell kontext, gärna med fokus på kvinnors rättigheter, könsbaserat våld och/eller klimaträttvisa.
 • Erfarenhet av att bygga relationer på distans och relationsbyggande inom internationell projektledning med partners i flera länder
Huvudsakliga arbetsområden

Finansiering, projekt/programutveckling:

 • Ansvara för kartläggning och planering av finansieringsmöjligheter med tillhörande analys för ActionAid Sverige, omfattar främst institutionella intäkter, men även stöd från t.ex. företag kopplade till programmen.

 • Ansvar för ansökningsprocesser inklusive skrivande, analys, strategi, ansökningsprocess och kvalitetssäkring.

 • Delaktighet och ansvar för det narrativa och mätbara innehållet i ansökningar och rapportering.

Projektrapportering/uppföljning

 • Ansvar för avtal, avtalsuppföljning och rapportering till institutionella finansiärer (initialt under första året).

 • Övergripande ansvar för att projekt genomförs i enlighet med uppsatta mål genom noga uppföljning av alla aspekter i projektet.

 • Löpande följa upp ekonomi/LFA och narrativa resultat kopplat till projekten i direkt implementering. (tillsammans med Project controller).

 • Utarbeta årsplaner och nödvändiga narrativa och finansiella rapporter för att säkerställa kontinuerlig uppföljning av projekt finansierade av ActionAid Sverige.

 • Vara involverad och ta lead på att utveckla/följa M&E-system för projekten med regelbunden uppföljning.

 • Kvalitetssäkring av projektrapporter, samt konsolidering och rapportering till finansiärer utifrån specifikt ställda krav (narrativa och ekonomiska)

 • Regelbundna avstämningar om hur projekten fortskrider och samla nyckeltal, framgångar och utmaningar i dialog med implementerande part. Både för institutionellt finansierade projekt och via givarformen ”Girl supporter”. Både för rapportering och organisationens externa kommunikation.

 • Säkerställa professionell ledning och administration av projekt, inkluderat övergripande ansvar för budget, LFA/indikatorer samt en arbetsplan.

Partnerskap

 • Initiera, avtala och koordinera samarbete i samtliga projekt med partners.

 • Samordna projektbesök till verksamheten med partners och i samarbete med organisationssamordnaren för logistikstöd.

 • Vara väl förankrad i partners (i programländerna) strategier och program för att länka dem till ActionAid Sveriges tematiska områden och strategi för insamling av projektmedel.

Implementering

 • Operativt projektleda och kvalitetssäkra implementering av internationella och nationella projekt tillsammans med projektteamet.

Strategi

 • Säkerställa utvärdering och måluppfyllnad av SIF 2021-2024 (Strategic Implementation Framework) i en organisationsövergripande process.

 • Planera, processleda samt ta fram organisations nya SIF (2025-2027) Detta sker främst under Q1 och Q2 2024.

Övriga processer och uppgifter:

 • Ta fram och förbereda material som ActionAid Sverige och International behöver i kommunikations- och insamlingsändamål (baserat på projekt/programrapporter).

 • Involverad i processer inom federationen, tex Policy, SHEA safeguarding och eventuellt den humanitära divisionen, IHART.

Filosofi och metod

 • Uppfylla och efterleva grundläggande principer och värderingar för ActionAid

 • Målinriktat arbete mot den gemensamma mål- och implementeringsstrategi.

 • Delta aktivt och bidra till vidareutveckling av ActionAid Sveriges team. Kommunicera utmaningar och bidra till gemensam lösning.

 • Främja Human Rights based Approach i det dagliga arbetet

Villkor och ansökningsprocess

Välkommen med din ansökan till jobb@actionaid.se senast den 17 mars märkt “Ansökan Projekt- och strategy lead”. Ansökan består av ditt introduktionsbrev och ditt CV. Ansökningar som inkommer på annat sätt än via mail ovan kommer inte att behandlas.

Sänd gärna din ansökan snarast då vi kommer att intervjua kandidater löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

Tjänsten är ett vikariat på 12 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad på vårt kontor på Södermalm i Stockholm

Har du frågor kring tjänsten kontakta gärna Jennifer Vidmo, Generalsekreterare, jennifer.vidmo@actionaid.org eller på telefon 070-3524609.

ActionAid omfattas av kollektivavtal mellan Unionen och Fremia. Vi eftersträvar jämlikhet och mångfald på arbetsplatsen och ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.