Organisationssamordnare

Organisationssamordnare

Är du en person som älskar att arbeta strategiskt, analytiskt och samtidigt uppskattar operativa arbetsuppgifter? Har du erfarenhet av verksamhetsplanering, organisationsutveckling och organisationsöverskridande processer? Är du en fena på att leda interna och externa processer samt koordinera styrelsearbete?

Om detta stämmer in på dig borde du läsa denna annons. Det kan vara årets chans till en spännande och utvecklande roll i en dynamisk och framåtlutad organisation som alltid sätter flickors och kvinnors rättigheter i första rummet!

 
ActionAids uppdrag

ActionAid Sverige är en biståndsorganisation och del i den globala ActionAid-federationen som finns i 46 länder. Vi arbetar för att bekämpa fattigdom och orättvisor, och har ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter eftersom jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling i Sverige och i världen. ActionAid Sveriges uppdrag är att stötta och samla in medel som finansierar verksamhet internationellt och nationellt, att driva egna program och projekt, att kommunicera viktiga kärnfrågor samt bidra till och vara en relevant påverkans aktör för organisationens kärnfrågor, både i programländerna via partners samt inom Sveriges biståndsarena. Under de kommande åren har vi ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter utifrån frågor som rör rätten till sin kropp, klimaträttvisa, utbildning och försörjning samt humanitära insatser.

Vi erbjuder

ActionAid Sverige är en biståndsorganisation och del i den globala ActionAid-federationen som finns i 46 länder. Vi arbetar för att bekämpa fattigdom och orättvisor, och har ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter eftersom jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling i Sverige och i världen. ActionAid Sveriges uppdrag är att stötta och samla in medel som finansierar verksamhet internationellt och nationellt, att driva egna program och projekt, att kommunicera viktiga kärnfrågor samt bidra till och vara en relevant påverkans aktör för organisationens kärnfrågor, både i programländerna via partners samt inom Sveriges biståndsarena. Under de kommande åren har vi ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter utifrån frågor som rör rätten till sin kropp, klimaträttvisa, utbildning och försörjning samt humanitära insatser.

Vi söker

Vi söker dig som har erfarenhet av arbetet med utvecklingsfrågor och vill vara en del av vårt team i Stockholm. Du brinner för processer, strategiskt arbete och analys, du har förmåga att snabbt sätta dig in i olika frågor och gillar att ha en roll som inkluderar olika delar av verksamheten. Du kan snabbt växla mellan det strategiska övergripande till det konkret operationella.

 

Kvalifikationer

 • Högskoleutbildning inom relevant område
 • Gedigen erfarenhet inom verksamhetsplanering, organisationsutveckling och organisationsöverskridande processer, internt, externt och inom federationsarbete
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med processer i en internationell organisation med flera rapporteringspunkter så som styrelse, generalsekreterare, den svenska organisationen, externa organisationer/finansiärer och internationella federationen
 • Erfarenhet av att utveckla system för konsolidering av olika rapporteringar för effektivisering av verksamheten
 • Stark inom relationsbyggande och nätverkande
 • Flytande i tal och skrift på svenska och engelska
 • Du har ett starkt engagemang i ActionAids kärnfrågor med flickor och kvinnors rättigheter i fokus
 • Minst tre års arfarenhet av rättighetsbaserat arbete i en internationell kontext, gärna med fokus på kvinnors rättigheter, könsbaserat våld och/eller klimaträttvisa.

 

Meriterande:

 • Erfarenhet inom våra tematiska fokus om jämställdhet och klimaträttvisa

 

Huvudsakliga arbetsområden

Styrning och kontroll

 • Förbereda och administrera styrelsens arbete och möten/underlag samt följa upp beslut
 • Ansvara för logistisk planering, underlag och genomförande av ActionAid Sveriges årsmöte
 • Ansvara för och säkerställa att ActionAid Sverige följer och rapporterar till Giva Sveriges kvalitetskod, Svensk insamlingskontroll, federationen och andra externa aktörer.
 • Säkerställa att dokumentation och processer sparas och är tillgängliga inom organisationen
 • Ansvara för att organisationens policys och styrdokument är aktuella och regelbundet ses över och uppdateras, samt säkerställa att personal löpande uppdateras om viktiga policys och hur de ska efterlevas
 • Säkerställa system för uppföljning och kontroll gentemot federationen: Annual planning & reporting, policies and assurance samt övriga processer som berör ActionAid Sverige.

Planering, uppföljning, analys och lärande:

 • Ansvara för organisationsöverskridande uppföljning, analys och lärande på ett systematiskt sätt, i de fall det behövs innebär det att utveckla och processer för detta.
 • Utveckla och förvalta system och processer för planering och rapportering.
 • Koordinera och driva arbetet med att ta fram organisationens aktivitetsplanering och styrdokument samt dess utvärdering och uppföljning.
 • Vid behov projektleda mer djupgående analyser.

Kvalitetssäkring leverantörer

 • Ansvar för förvaltning av upphandlingsprocess samt kvalitetssäkring av leverantörer.
 • Vara första kontakt/gate keeper när nya leverantörer hör av sig samt utvärdera om det finns ett behov och involvera ansvarig person.

Övriga processer:

 • Ansvar för organisationens interna kvartalsuppföljning och årsrapport
 • Ansvar för introduktion av nyanställda; Federationen, ActionAid Sverige och interna processer
 • Ansvar för logistik och administration på kontoret, exempelvis beställning av material, kontakt med hyresvärd, kontaktperson med ev hyresgäster.

Filosofi och metod:

 • Uppfylla och efterleva grundläggande principer och värderingar för ActionAid
 • Målinriktat arbete mot den gemensamma mål- och implementeringsstrategin
 • Delta aktivt och bidra till vidareutveckling av ActionAid Sveriges team. Kommunicera utmaningar och bidra till gemensam lösning.
 • Främja Human Rights based Approach i det dagliga arbetet.

 

Villkor och ansökningsprocess

Välkommen med din ansökan till jobb@actionaid.se senast den 17 mars märkt “Ansökan Organisationssamordnare”. Ansökan består av ditt introduktionsbrev och ditt CV. Ansökningar som inkommer på annat sätt än via mail ovan kommer inte att behandlas.

Sänd gärna din ansökan snarast då vi kommer att intervjua kandidater löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

Tjänsten är tillsvidare och startar med 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad på vårt kontor på Södermalm i Stockholm.

Har du frågor kring tjänsten kontakta gärna Jennifer Vidmo, Generalsekreterare, jennifer.vidmo@actionaid.org eller på telefon 070-3524609.

ActionAid omfattas av kollektivavtal mellan Unionen och Fremia. Vi eftersträvar jämlikhet och mångfald på arbetsplatsen och ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.