Skip to main content

Organisationssamordnare

Är du en person som älskar att arbeta strategiskt, analytiskt och samtidigt vara operativ? Har du bred erfarenhet av bistånds- och rättighetsarbete? Är du en fena på att koordinera interna och externa processer, styrelsearbete samt utveckling och uppföljning på strategier? Du bör även ha erfarenhet av att arbeta med projekthantering och ansökningsförfarande.

Om detta stämmer in på dig borde du läsa denna annons, det kan vara årets chans till en spännande och utvecklande roll i en dynamisk och framåtlutad organisation!

 

ActionAids uppdrag

ActionAid Sverige är en biståndsorganisation och del i den globala ActionAid-federationen som finns i 46 länder. Vi arbetar för att bekämpa fattigdom och orättvisor, och har ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter eftersom jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling i Sverige och i världen. ActionAid Sveriges uppdrag är att stötta och samla in medel som finansierar verksamhet internationellt och nationellt, att driva egna program och projekt, att kommunicera viktiga kärnfrågor samt bidra till och vara en relevant påverkans aktör för organisationens kärnfrågor, både i programländerna via partners samt inom Sveriges biståndsarena. Under de kommande åren har vi ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter utifrån frågor som rör rätten till sin kropp, klimaträttvisa, utbildning och försörjning samt humanitära insatser.

Vi erbjuder en plats i ett litet och dynamiskt team med fullt fokus på framtida utveckling och tillväxt för ActionAid Sverige. Du kommer att vara en nyckelperson i att koordinera och driva olika organisationsprocesser, både i den svenska organisationen och med den globala federationen. Du kommer att arbeta med ledningsgruppen, koordinera styrelsens arbete och du rapporterar till generalsekreteraren. Under ditt första år kommer ett stort fokus ligga på att bygga relationer och ansöka om medel från institutionella aktörer. Du kommer att arbeta i en internationell miljö med spännande kollegor från hela världen och med viktiga program och verksamhet.

Vi söker dig som brinner för och har bred erfarenhet av arbetet med utvecklingsfrågor och vill vara en del av vårt team i Stockholm. Du brinner för processer, strategiskt arbete och analys, du har förmåga att snabbt sätta dig in i olika frågor och gillar att ha en roll som inkluderar olika delar av verksamheten. Du kan snabbt växla mellan det strategiska övergripande till det konkret operationella.

Under det första året kommer ett av dina huvudfokus vara att skriva ansökningar för projekt vilket innebär att du behöver vara duktig på att bygga relationer till partners och finansiärer samt ha bred erfarenhet av att ansöka om medel/samarbeten. Du behöver ha erfarenhet av att arbeta utifrån HRBA och med lokala partners förutsättningar i fokus, du behöver inneha en förståelse för olika finansiärer, vad de kräver och tilltalas av samtidigt som du har en stark kompass och riktning som grundas i ActionAids uppdrag och vision.

 

Huvudsakliga arbetsområden

Styrning och kontroll:

 • Förbereda och administrera styrelsens arbete och möten/underlag samt följa upp beslut
 • Ansvara för planering, underlag och genomförande av ActionAid Sveriges årsmöte
 • Ansvara för och säkerställa att ActionAid Sverige följer och rapporterar till Giva Sveriges kvalitetskod, svensk insamlingskontroll, federationen och andra externa aktörer.
 • Säkerställa att dokumentation och processer sparas och är tillgängliga inom organisationen
 • Ansvara för att organisationens policys och styrdokument är aktuella och regelbundet ses över och uppdateras
 • Säkerställa system för uppföljning och kontroll gentemot federationen: Annual planning & reporting, policies and assurance samt övriga processer som berör ActionAid Sverige.

Planering, uppföljning, analys och lärande:

 • Ansvara för organisationsöverskridande uppföljning, analys och lärande på ett systematiskt sätt, i de fall det behövs innebär det att utveckla och processer för detta.
 • Utveckla och förvalta system och processer för planering och rapportering
 • Leda arbetet med framtagandet av årlig verksamhetsplan.
 • Koordinera och driva arbetet med att ta fram organisationens strategier och styrdokument samt dess utvärdering och uppföljning.
 • Vid behov projektleda mer djupgående analyser.

Finansiering, projekt/programutveckling:

 • Ansvara tillsammans med programansvarig för en årlig kartläggning och planering av finansieringsmöjligheter med tillhörande analys för ActionAid Sverige
 • Ansvar för ansökningsprocesser inklusive analys, strategi, ansökningsprocess och kvalitetssäkring (initialt under första året)
 • Ansvar för avtal, avtalsuppföljning och rapportering till institutionella finansiärer (initialt under första året)

Övriga processer:

 • Ansvar för organisationens interna kvartalsuppföljning och årsrapport
 • Ansvar för introduktion av nyanställda; Federationen, ActionAid Sverige och interna processer

Filosofi och metod:

 • Uppfylla och efterleva grundläggande principer och värderingar för ActionAid
 • Målinriktat arbete mot den gemensamma mål- och implementeringsstrategin.
 • Delta aktivt och bidra till vidareutveckling av ActionAid Sveriges team. Kommunicera utmaningar och bidra till gemensam lösning.
 • Främja Human Rights based Approach i det dagliga arbetet.

 

Kvalifikationer

 • Högskoleutbildning inom relevant område
 • Kunskaper inom rättighetsbaserat arbete och projekt/programverksamhet i en internationell kontext
 • Gedigen erfarenhet inom verksamhetsplanering, organisationsutveckling och organisationsöverskridande processer, internt, externt och inom federationsarbete
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med processer i en internationell organisation med flera rapporteringspunkter så som styrelse, generalsekreterare, den svenska organisationen, externa organisationer/finansiärer och internationella federationen
 • Erfarenhet av att utveckla system för konsolidering av olika rapporteringar för effektivisering av verksamheten
 • Vana av att arbeta i en internationell kontext och med internationella projekt och partners
 • Stark inom relationsbyggande och nätverkande
 • Flytande i tal och skrift på svenska och engelska
 • Du har ett starkt engagemang i ActionAids kärnfrågor med flickor och kvinnors rättigheter i fokus
 • Dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt arbete med projektansökningar och finansiering
 • Minst tre års arbete med och kunskaper inom rättighetsbaserat arbete och projekt/programverksamhet i en internationell kontext, gärna med fokus på kvinnors rättigheter, könsbaserat våld och/eller klimaträttvisa.
 • Erfarenhet av att bygga relationer på distans och relationsbyggande inom internationell projektledning med partners i flera länder

Meriterande

 • Erfarenhet inom våra tematiska fokus om jämställdhet och klimaträttvisa
 • Kunskap inom effektmätning

 

Villkor och ansökningsprocess

Välkommen med din ansökan till jobb@actionaid.se senast den 31 januari, märkt “Ansökan Organisationssamordnare”. Ansökan består av ditt introduktionsbrev och ditt CV. Ansökningar som inkommer på annat sätt än via mail ovan kommer inte att behandlas.

Sänd gärna din ansökan snarast då vi kommer att intervjua kandidater löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

Tjänsten är tillsvidare och startar med 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad på vårt kontor på Södermalm i Stockholm.

Har du frågor kring tjänsten kontakta gärna Jennifer Vidmo, Generalsekreterare, jennifer.vidmo@actionaid.org eller på telefon 070-3524609.

ActionAid omfattas av kollektivavtal mellan Unionen och Fremia. Vi eftersträvar jämlikhet och mångfald på arbetsplatsen och ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.