Skip to main content
ActionAid-utbildning-Zimbabwe

För dig som är Girl supporter

Läs om hur du gör skillnad för flickor och unga kvinnor som lever i fattigdom

För flickor och unga kvinnor

Utan en utbildning är möjligheten för en ung kvinna att ta sig ur fattigdom liten. Som Girl supporter bidrar du till att flickor och unga kvinnor kan forma sin egen framtid. Det är avgörande för att minska fattigdom och orättvisor i världen.

Tack för att du gör skillnad!

Precious i skolan

Som Girl supporter kommer du nära verksamheten

Ta del av resultat och berättelser
Läs mer
ActionAid-manadsgivare

Tre anledningar till varför du behövs

  1. Varje minut gifts 20 flickor bort. De berövas sin barndom, frihet och självständighet.
  2. Varje dag könsstympas 10 000 flickor i världen och riskerar att få fysiska och psykiska men för resten av livet.
  3. Familjer som lever i fattigdom har oftast inte råd att skicka alla sina barn till skolan. Pojkars utbildning prioriteras då ofta framför flickors.
ActionAid-utbildning-Bangladesh
Som Girl supporter bidrar du t.ex. till att flickor får mensskydd så att de kan gå i skolan även när de har mens.

Hur används pengarna?

Som Girl supporter stödjer du aktiviteter och projekt för flickor och unga kvinnor som lever i fattigdom. Du är med och bidrar till insatser och aktiviteter som stoppar barnäktenskap, kvinnlig könsstympning och ökar andelen flickor i skolan. Som Girl supporter kommer du nära verksamheten genom kontinuerlig återkoppling med resultat.

Under 2022 stöttar du framför allt verksamhet för flickor och unga kvinnor i Bangladesh, Senegal, Vietnam & Zimbabwe. Det är fyra länder där flickors och unga kvinnors rättigheter är eftersatta och behovet av stöd är stort. 

Girl supporter logga

Tack för att du är Girl supporter!

Har du frågor? Hör gärna av dig till vår givarservice på 08-615 55 55 eller givarservice@actionaid.se