Skolböcker för en hel klass

Välj hur du vill ha ditt gåvokort!

Det digitala kortet är i pdf-format och du kan efter betalning själv skriva din egen personliga hälsning om du vill ge bort kortet. Du kan välja att skicka det direkt till mottagarens mejl, eller till dig själv för utskrift.

De tryckta gåvokorten skickar vi med A-post hem till dig under ordinarie kontorstider. Du får då möjlighet att fylla i din personliga hälsning.

Köp så många du vill!

5,000 kr

Köper ni denna gåva som företag kan ni välja faktura.

Utbildning – en grundläggande rättighet

Denna gåva innebär att en hel skolklass får skolböcker och ger dem möjlighet att fortsätta studera och öka sina kunskaper. Tänk att din gåva bidrar till att en hel skolklass under ett år kan fördjupa sina kunskaper och drömma om framtiden! När en flickas rätt till utbildning förverkligas skapar det möjligheter och ger framtidshopp.

För en bättre framtid

Den bästa möjligheten för barn att ta sig ur fattigdom är genom utbildning. Barn som får rätten till utbildning tillgodosedd, har senare i livet bättre förutsättningar att få jobb och en stabil inkomst. Ge bort en gåva som kommer till användning och glädje för många – skolböcker.

Varukorg