Mangoträd

Välj hur du vill ha ditt gåvokort!

Det digitala kortet är i pdf-format och du kan efter betalning själv skriva din egen personliga hälsning om du vill ge bort kortet. Du kan välja att skicka det direkt till mottagarens mejl, eller till dig själv för utskrift.

De tryckta gåvokorten skickar vi med A-post hem till dig under ordinarie kontorstider. Du får då möjlighet att fylla i din personliga hälsning.

Köp så många du vill!

100 kr

Handlar ni över 2000:- som företag kan ni välja faktura.

Ett mangoträd är roten till förändring

Plantering av fruktträd ingår i ActionAid’s arbete för att stärka kvinnors rätt till en hållbar försörjning och för att öka samhällens motståndskraft mot katastrofer. Ett mangoträd på bakgården ger inte bara näringsrik och god frukt för familjen att äta, utan innebär även ett mer tåligt jordbruk. Trädets rötter binder jorden vilket motverkar erosion och skyddar mot jordskred under monsunregnen. Dess bladverk ger skugga mot stark sol under torrperioderna och bidrar till jordförbättring för grödorna som växer under trädet. Köp ett träd som förbättrar kvinnors försörjning, ökar jämställdhet och minskar utsattheten för katastrofer. Det kanske finns en anledning till att mango i Asien kallas för frukternas konung? Denna gåva innehåller fem träd!

En bättre framtid och en långsiktig förändring

Att stärka kvinnors rätt till försörjning är att bidra till en mer jämställd, jämlik och hållbar utveckling. När kvinnor kan bidra till en familjs försörjning blir inte bara ekonomin bättre. Relationer stärks, våldet minskar, fler barn får gå i skolan och kvinnor blir mer delaktiga i samhällsutvecklingen.

 

 

Varukorg