Ledarskapsutbildning för en kvinna

Välj hur du vill ha ditt gåvokort!

Det digitala kortet är i pdf-format och du kan efter betalning själv skriva din egen personliga hälsning om du vill ge bort kortet. Du kan välja att skicka det direkt till mottagarens mejl, eller till dig själv för utskrift.

De tryckta gåvokorten skickar vi med A-post hem till dig under ordinarie kontorstider. Du får då möjlighet att fylla i din personliga hälsning.

Köp så många du vill!

275 kr

Handlar ni över 2000:- som företag kan ni välja faktura.

Vi utbildar nya ledare

Kvinnor är ofta åsidosatta när det gäller beslutsfattande – både i hemmet och samhället. Att stärka kvinnor kompetens och roll inom entreprenörskap och ledarskap ger positiva effekter på deras familjers och samhällens framtida utveckling. Med denna gåva stärker du kvinnors ledarskapsförmågor och bidrar till jämställdhet och fattigdomsbekämpning.

Kvinnor leder katastrofarbetet!

I samband med en katastrof beskrivs kvinnor ofta som sårbara offer. Mer sällan talas om deras kunskap och erfarenhet av att hantera oförutsedda händelser, rädda liv och bidra till att centrala funktioner i krisdrabbade områden bibehålls. Trots att kvinnor ofta spelar en avgörande roll, förbises gång på gång deras röster, drivkraft och kapacitet i humanitära insatser. ActionAid arbetar för att kvinnor ska få företräda sig själva i beslut som påverkar deras liv och samhället i stort. Därför är ledarskapsutbildningarna så viktiga!
I insatserna mot Covid-19 är det kvinnor som står i frontlinjen och ser till att alla får tillgång till information, smittskyddskit och mat. Så skapar vi ett mer jämlikt samhälle där kvinnors rättigheter och behov synliggörs.

 

 

Varukorg