Ledarskapsutbildning för en kvinna

Välj hur du vill ha ditt gåvokort!

Det digitala kortet är i pdf-format och du kan efter betalning själv skriva din egen personliga hälsning om du vill ge bort kortet. Du kan välja att skicka det direkt till mottagarens mejl, eller till dig själv för utskrift.

De tryckta gåvokorten skickar vi med A-post hem till dig under ordinarie kontorstider. Du får då möjlighet att fylla i din personliga hälsning.

OBS! I sommar har vi semesterstängt mellan 9 juli och 9 augusti. Tryckta gåvokort och produkter skickas därför först den 10 augusti

275 kr

Handlar ni över 2000:- som företag kan ni välja faktura.

Ge världen fler kvinnliga ledare

Att leda är att kunna påverka. Att leda är att kunna vägleda andra. Att leda är att kunna bidra till positiv förändring. Idag hindras kvinnor världen över tyvärr från detta. Vi ser det i hemmet, på arbetsplatsen och i det offentliga rummet. Den här diskrimineringen är oacceptabel och till stor del roten till den fattigdom och de orättvisor som präglar världen. Det vill vi förändra och med den här gåvan blir du en del av det arbetet. Köp en ledarskapsutbildning för en kvinna idag!

Så arbetar ActionAid

ActionAid utbildar kvinnor i att leda katastrofinsatser, att delta i politiska processer och beslut och i självförsörjning och självständighet. Ledarskapsutbildningarna ger kvinnor konkreta verktyg och stärker dem att ta plats i familjen och i samhället. När kvinnor deltar i besluten, får det positiva ringar på vattnet, eftersom kvinnor har en förmåga att se till hela familjers och samhällens behov.

Alla gåvor är exempel på vad pengarna räcker till och vi ser till att din gåva används så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Därför kan vi inte garantera att varje enskild gåva öronmärks, eftersom detta skulle medföra kostsam administration. Som givare kan du dock alltid känna dig trygg med att pengarna används där de gör som mest nytta.

Varukorg