Ledarskapsutbildning för en kvinna

Till den här gåvan får du ett digitalt gåvokort

Det digitala kortet är i pdf-format och du kan efter betalning själv skriva din egen personliga hälsning om du vill ge bort kortet. Du kan välja att skicka det direkt till mottagarens mejl, eller till dig själv för utskrift.

Köp så många du vill!

275 kr

Handlar ni över 2000:- som företag kan ni välja faktura.

Vi utbildar nya ledare

Kvinnor är ofta åsidosatta när det gäller beslutsfattande – både i hemmet och samhället. Att stärka kvinnor kompetens och roll inom entreprenörskap och ledarskap ger positiva effekter på deras familjers och samhällens framtida utveckling. Med denna gåva stärker du kvinnors ledarskapsförmågor och bidrar till jämställdhet och fattigdomsbekämpning.

Var med och stötta kvinnors kamp!

Genom att stärka kvinnors delaktighet i beslutsfattande och samhällsutvecklande är en nödvändighet för ett mer jämställt samhälle. Vi vill se en värld där människor som lever i fattigdom och utsatthet är fria att delta i beslut som påverkar deras liv och framtid, utan rädsla för repressalier.

 

 

Varukorg