Kvinnorättskämpe

Välj hur du vill ha ditt gåvokort!

Det digitala kortet är i pdf-format och du kan efter betalning själv skriva din egen personliga hälsning om du vill ge bort kortet. Du kan välja att skicka det direkt till mottagarens mejl, eller till dig själv för utskrift.

De tryckta gåvokorten skickar vi med A-post hem till dig under ordinarie kontorstider. Du får då möjlighet att fylla i din personliga hälsning.

Köp så många du vill!

150 kr

Handlar ni över 2000:- som företag kan ni välja faktura.

Var med och stötta kvinnors kamp!

Kvinnors möjlighet att göra sina röster hörda är en grundläggande rättighet och en förutsättning för ökad jämställdhet och en hållbar utveckling. Trots detta förnekas kvinnor världen över att få delaktighet och inflytande i frågor som påverkar deras liv. ActionAid vill ändra på detta. Vi ser till att stärka kvinnor i deras kamp, oavsett om det handlar om den kvinnliga fackföreträdaren som kämpar för rättvisare arbetsförhållanden eller om den lokala kvinnogruppen som driver frågan om kvinnors rätt till egen mark. Var med och stötta den kampen!

Rätten att göra sin röst hörd

Genom att stärka kvinnors delaktighet i beslutsfattande och samhällsutvecklande är en nödvändighet för ett mer jämställt samhälle. Vi vill se en värld där människor som lever i fattigdom och utsatthet är fria att delta i beslut som påverkar deras liv och framtid, utan rädsla för repressalier.

 

Varukorg