Get

Välj hur du vill ha ditt gåvokort!

Det digitala kortet är i pdf-format och du kan efter betalning själv skriva din egen personliga hälsning om du vill ge bort kortet. Du kan välja att skicka det direkt till mottagarens mejl, eller till dig själv för utskrift.

De tryckta gåvokorten skickar vi med A-post hem till dig under ordinarie kontorstider. Du får då möjlighet att fylla i din personliga hälsning.

Köp så många du vill!

260 kr

Handlar ni som företag för över 2000 kr kan ni välja faktura.

En get bidrar till positiv förändring

Genom att köpa en get till en kvinna är du med och sätter igång något stort. En get klarar sig i tuffa klimat, den är lätt att föda upp och ger näringsrik mjölk vars överskott kan säljas på den lokala marknaden. Efter att en kvinna fått en dräktig get kan hon ge bort den förstfödda killingen till en kvinna i en annan familj. På så vis får allt fler familjer tillgång till getter och näringsrik mjölk. I samband med att en get ges bort, bidrar ActionAid med utbildning i grundläggande företagsekonomi och hållbar djurhållning. Detta ökar försörjningsmöjligheterna för familjen, vilket i sin tur får flera positiva effekter. Skolavgifter kan betalas, frön och spannmål kan inhandlas och en kvinnas position i både samhället och i familjen stärks.

Självförsörjning – en rättighet

Att stärka kvinnors rätt till försörjning är att bidra till en mer jämställd, jämlik och hållbar utveckling. När kvinnor kan bidra till en familjs försörjning blir inte bara ekonomin bättre. Relationer stärks, våldet minskar, fler barn får gå i skolan och kvinnor blir mer delaktiga i samhällsutvecklingen.

Varukorg