Get

Välj hur du vill ha ditt gåvokort!

Det digitala kortet är i pdf-format och du kan efter betalning själv skriva din egen personliga hälsning om du vill ge bort kortet. Du kan välja att skicka det direkt till mottagarens mejl, eller till dig själv för utskrift.

Det tryckta gåvokortet skickar vi till dig med A-post under ordinarie kontorstider.

Köp så många du vill!

225 kr

Handlar ni över 2000:- som företag kan ni välja faktura.

En get bidrar till positiv förändring

Genom att köpa en get till en kvinna är du med och sätter igång något stort. En get klarar sig i tuffa klimat, den är lätt att föda upp och ger näringsrik mjölk vars överskott kan säljas på den lokala marknaden. Efter att en kvinna fått en dräktig get kan hon ge bort den förstfödda killingen till en kvinna i en annan familj. På så vis får allt fler familjer tillgång till getter och näringsrik mjölk. I samband med att en get ges bort, bidrar ActionAid med utbildning i grundläggande företagsekonomi och hållbar djurhållning. Detta ökar försörjningsmöjligheterna för familjen, vilket i sin tur får flera positiva effekter. Skolavgifter kan betalas, frön och spannmål kan inhandlas och en kvinnas position i både samhället och i familjen stärks.

En gåva som möjliggör kvinnors självförsörjning

ActionAid utgår från kvinnors rätt till försörjning med målsättningen att skapa positiva och långsiktiga förändringar. Ge bort en viktig gåva från ActionAid och var med och bidra till denna förändring för kvinnor och barn som lever i utsatthet. Köp en get till någon du bryr dig om.

Varukorg