Mangoträd

Välj hur du vill ha ditt gåvokort!

Det digitala kortet är i pdf-format och du kan efter betalning själv skriva din egen personliga hälsning om du vill ge bort kortet. Du kan välja att skicka det direkt till mottagarens mejl, eller till dig själv för utskrift.

De tryckta gåvokorten skickar vi med A-post hem till dig under ordinarie kontorstider. Du får då möjlighet att fylla i din personliga hälsning.

100 kr

Handlar ni över 2000:- som företag kan ni välja faktura.

Ökad inkomst och minskad utsatthet vid naturkatastrofer

Ett mangoträd ger både näringsrik frukt och tåliga jordbruk. Trädets rötter binder jorden vilket motverkar erosion och skyddar mot jordskred under monsunregn. Dess bladverk ger skugga mot stark sol under torra perioder och bidrar till jordförbättring för grödorna som växer under trädet. Köp ett träd som förbättrar kvinnors försörjning, ökar jämställdheten och minskar utsattheten för katastrofer. Denna gåva innehåller fem träd!

Så arbetar ActionAid

ActionAid arbetar med plantering av mangoträd och mangoodlingar i länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Plantering av fruktträd ingår i vårt arbete för att stärka kvinnors rätt till en hållbar försörjning och för att öka samhällens motståndskraft mot katastrofer.

 

Alla gåvor är exempel på vad pengarna räcker till och vi ser till att din gåva används så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Därför kan vi inte garantera att varje enskild gåva öronmärks, eftersom detta skulle medföra kostsam administration. Som givare kan du dock alltid känna dig trygg med att pengarna används där de gör som mest nytta.

 

 

Varukorg