Ledarskapsutbildning för en kvinna

Välj hur du vill ha ditt gåvokort!

Det digitala kortet är i pdf-format och du kan efter betalning själv skriva din egen personliga hälsning om du vill ge bort kortet. Du kan välja att skicka det direkt till mottagarens mejl, eller till dig själv för utskrift.

De tryckta gåvokorten skickar vi med A-post hem till dig under ordinarie kontorstider. Du får då möjlighet att fylla i din personliga hälsning.

275 kr

Handlar ni över 2000:- som företag kan ni välja faktura.

Kvinnor utbildas i ledarskap

Kvinnor lämnas ofta utanför när besluten fattas – både i hemmet och i samhället. Att stärka kvinnor i entreprenörskap och ledarskap ger stora effekter inte bara för kvinnorna själva utan också på deras familjers och samhällens utveckling. Denna gåva stärker kvinnors ledarskapsförmågor och bidrar till jämställdhet och minskad fattigdom.

Så arbetar ActionAid

ActionAid utbildar kvinnor i att leda katastrofinsatser, att delta i politiska processer och beslut och i självförsörjning och självständighet. Ledarskapsutbildningarna ger kvinnor konkreta verktyg och stärker dem att ta plats i familjen och i samhället. När kvinnor deltar i besluten, får det positiva ringar på vattnet, eftersom kvinnor har en förmåga att se till hela familjers och samhällens behov.

Alla gåvor är exempel på vad pengarna räcker till och vi ser till att din gåva används så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Därför kan vi inte garantera att varje enskild gåva öronmärks, eftersom detta skulle medföra kostsam administration. Som givare kan du dock alltid känna dig trygg med att pengarna används där de gör som mest nytta.

Varukorg