Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

 

Ja, om du handlar i vår gåvoshop så får du göra avdrag för dessa gåvor. Tänk på att meddela oss ditt personnummer om du inte är månadsgivare eller fadder hos oss.

Notera att varje gåva måste vara på minst 200 kr och att det inte är totalsumman för ditt köp som räknas. Väljer du till exempel att köpa mangoträd eller skolböcker behöver du köpa minst två av dessa för att det ska räknas.

Har du några frågor, tveka inte att höra av dig till oss på givarservice@actionaid.se eller ring 08-615 55 55.

Alla produkter, projekt och aktiviteter i gåvoshoppen är exempel på vad dina pengar kan användas till. Pengarna används alltid där de gör mest nytta! ActionAid arbetar bland annat med att stötta kvinnor och flickor att bli mer självständiga. En stor del i det arbetet består i att hjälpa kvinnor att få en långsiktig och stabil försörjning, få kontroll över sin ekonomi. En annan viktig del i vårt arbete är utbildning. Med kunskap öppnas nya dörrar. Det går inte att kräva och ta tillvara sina rättigheter när man inte ens vet om att de finns! Vi jobbar också med att påverka regeringar att förändra diskriminerande lagar, med multinationella företag för att de ska ta tar mer ansvar i de länder de verkar.

 


ActionAids kontor i Stockholm behandlar och skickar ut din beställning under kontorstid och skickar det med A-post med PostNord. Tänk på att postutdelning sker mer oregelbundet och att det därför tar lite längre tid för dig att få dina tryckta gåvokort.

Om du behöver gåvokorten omgående kan du skicka e-korten till dig själv efter att du redigerat korten som du vill ha dem.

 

Ja, om du väljer det digitala kortet.

Det tryckta kortet skickar vi med posten direkt till dig, sedan får du själv lämna över det. På kortet finns det även plats att skriva en personlig hälsning.

Ja, om du köper flera digitala kort av samma gåva får du efter ditt köp möjlighet att skicka ett samlat gåvokort. Redigera kortet som du vill och klicka sedan i rutan ”Ja, jag vill skicka ett samlat gåvokort” innan du trycker på skicka.

Det kan ibland ta upp till en timme innan kortet kommer fram. Dubbelkolla också i skräpkorgen i din inkorg så att det inte har hamnat där.

Som företagsköpare kan man också få en badge att använda på sin hemsida och en e-postsignatur. Hör av dig om du vill ha det.

Om man är ett företag och handlar för över 2000:- kan man även köpa sina gåvor via faktura. Ring eller skicka ett mail så ordnar vi med din beställning.

givarservice@actionaid.se eller telefon 08-615 55 55

När du handlar i vår gåvoshop behandlar vi dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy, den finner du här

Nej, det skulle innebära stora administrativa kostnader för oss och de vill vi hålla nere. Alla produkter, projekt och aktiviteter är exempel på hur ActionAid arbetar. Gåvorna representerar projekt som utförs av ActionAid i något av de 45 länder där vi arbetar.

Vi arbetar med att bekämpa fattigdom världen över. Det mest effektiva sättet är att utgå från vilka behov som finns på plats. Med en dräktig get får mottagaren en möjlighet att försörja sig och sin familj på lång sikt. Geten ger både mjölk och avkomma. Att ge bort en get är också ett bra exempel på hur man kan stötta kvinnor, som ofta är de mest utsatta. Ett bra projekt ger en massa fördelar på olika plan, och en get uppfyller alla dessa kriterier. En person som kan försörja sig själv får högre status och bättre självkänsla. Utbildning öppnar för nya möjligheter och en bättre ekonomi leder till att barnen kan gå i skolan.

Studier visar att bistånd som bedrivs på plats, och som utgår från lokala behov, fungerar bäst. Det är också viktigt att vara långsiktig. ActionAid jobbar i 10-års cykler. Vår metod är att på djupet analysera hur behoven ser ut och sen bistår vi med det som behövs i just det sammanhanget. Ofta är det en kombination av flera insatser. Det kan vara utbildning, kanske ett djur och en långsiktig plan för hur hjälpen kan växlas upp för att hjälpa en hel grupp på sikt. Vi ser att vårt sätt att arbeta för rättvisa och utveckling ger konkreta resultat. Verksamheten bedriver vi alltid tillsammans med människorna vi arbetar för, bara på det sättet blir det en långsiktig förändring till det bättre. Eftersom den verksamheten får stöd tack vare de här gåvorna så är det bra.

ActionAid arbetar bland annat med att stötta kvinnor att ta kontroll över sin ekonomiska utveckling, påverkar regeringar att förändra diskriminerande lagar, och arbetar för att multinationella företag ska ta tar mer ansvar i de länder de verkar. Dessa är våra fem fokusområden:

  • Främja hållbart jordbruk och att utsatta människor i fattigdom ska ges möjlighet att ta kontroll över naturresurser
  • Människor som lever i fattigdom ska ha ökat politiskt inflytande och möjlighet att hålla regeringar och företag till svars
  • Höja kvaliteten på den allmänna utbildningen för barn och stötta ungdomar att bli nyckelaktörer i arbetet för en värld fri från fattigdom
  • Människor som lever i fattigdom ska ha ökad beredskap och möjligheter att hantera konflikter och katastrofer. Vi sätter människors rättigheter i centrum för vårt katastrofarbete
  • Säkerställa att kvinnor och flickor tar sig ur fattigdom och våld, tar kontroll över sin ekonomiska utveckling och kräver rätten till sin kropp

Fördjupa dig i vår strategi!

Här kan du fördjupa dig i vårt arbete.

ActionAid är en global rättighetsorganisation som arbetar för en rättvis, jämlik och hållbar värld.

Vi arbetar för flickors rätt att växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma både sina egna liv och samhället. Därför har vi ett feministiskt perspektiv på allt vi gör, oavsett om det är att bekämpa fattigdom eller orättvisa maktstrukturer.

ActionAid grundades 1972 och finns i 45 länder. I Sverige har vi funnits sedan 2006.

Du kan läsa mer om ActionAid på www.actionaid.se.

Då kan du betala via Plusgiro. Gör så här:

  • PG: 90 00 83-7
  • Ange: Ditt namn, din adress och vilka presenter du vill köpa

Tänk på att det tar ett par dagar för din betalning att synas hos oss, så det tar runt en vecka innan du får dina gåvokort.

ActionAid innehar 90-konto. Det betyder att verksamheten årligen kontrolleras och granskas av Svensk Insamlingskontroll, och att vi uppfyller alla de krav som ställs på insamlande organisationer.

Om du inte hittar svaret på din fråga här är du välkommen att ringa oss på: 08-615 55 55 (09.00-15.00) eller skicka ett email på givarservice@actionaid.se