Skip to the content

Våra samarbetsformer

Vad som passar ditt företag kan variera över tid och dessutom vara beroende av hur ni vill involvera medarbetare, kunder och underleverantörer. Styrelsens policys och strategiarbete kan också påverka samarbetsformen. ActionAid är en partner som på flera sätt kan bidra med kompetensutveckling för företag som växer internationellt och där engagemanget är stort för mänskliga rättigheter och goda affärer.

Process för uppstart

Vi har en process för uppstart av olika samarbeten där vi värnar om att det ska vara enkelt, berikande och inspirerande för företag att samarbeta med oss. Tillsammans skapar vi värde och nytta för medarbetare, kunder, ledande befattningshavare och människor ute i världen. Mer om detta och mycket mer berättar vi gärna vid ett möte!  

 

De olika former av partnerskap vi erbjuder är

 

Strategisk partner

En strategisk partner deltar själv eller tillsammans med andra partners i ett brett samarbete där företagskompetens och innovation ofta är centrala inslag.

Fokus med att vara en strategisk partner ligger i att åstadkomma långsiktig hållbar utveckling och arbeta för en rättvisare värld där mänskliga rättigheter är en självklarhet för alla. Att vara en strategisk partner är speciellt. Varje samarbetsavtal är unikt och det är ofta med ett innovativt inslag. Ibland är det teamarbete med flera partners eller så innebär samarbetet att er företagskompetens tas tillvara i ett bredare sammanhang. Tillsammans skapar vi en positiv och långsiktig förändring i ett samhälle, en förändring som varar länge. Det är inte ovanligt att en strategisk partner vill involvera medarbetare, ledning och styrelsen i samarbetet.

ActionAid är en partner som får saker och ting att hända och vi delar gärna med oss av vår kompetens och våra erfarenheter. Vi värnar om dina goda affärer.

Project Partner

Som projektpartner stödjer du ett speciellt projekt kopplat till något av våra arbetsområden; utbildning, kvinnors rättigheter, egen försörjning och katastrof. Det kan exempelvis vara projekt kopplade till ekologiskt jordbruk, kvinnligt företagande, möjliggöra för kvinnor att äga marken de odlar på, få tillgång till en bybarnmorska eller juridiskt ombud. Ditt stöd omfattar 250 000 kr.

Company Partner

Här kan företaget välja att regelbundet donera en summa och bistå vår övergripande verksamhet runt om i världen. Det ger oss möjligheten att snabbt intensifiera och säkerställa vår närvaro i områden där förutsättningarna snabbt förändras. Exempelvis vid katastrof eller konflikt.

Vi har en process för uppstart av olika samarbeten där vi värnar om att det ska vara enkelt och inspirerande för företag att samarbeta med oss. Räkna med att vi är en aktiv och stödjande samarbetspartner. Till nytta för såväl medarbetare som kunder och ledande befattningshavare.