Skip to the content

Traumabearbetning i Gaza

Detta projekt rör traumabearbetning genom drama och animering för barn som bor i Gaza i Palestina.

Bakgrund:

Situationen i Gaza fortsätter att vara kritiskt. Över 1,8 miljoner invånare (2014), varav 1,2 miljoner är registrerade som flyktingar, bor på ett område som till ytan är något större än Stockholms tätortsområde. Området har varit föremål för blockader och väpnade konflikter i årtionden. Tillgång på vatten och el är ytterst bristfällig och över 100 000 människor är hemlösa. Alla barn över sex år har varit med om tre krig under sin livstid. Ett av två barn i Gaza lider av allvarlig och akut Posttraumatiskt Stressymptom (PTSD) och har bland annat symptom som oro, koncentrations- och sömnsvårigheter, sängvätning, våldsbenägenhet och omotiverade vredesutbrott. Över 400 000 barn i Gaza är i behov av psykosocialt stöd.

Projektbeskrivning:

ActionAid Palestina, OPT, Occupied Palestinian Territory, har haft närvaro i Palestina sedan 2007, och där speciellt fokuserat på att stötta utsatta barn, ungdomar och kvinnor. Ändamålet med det här projektet är att möjliggöra psykologisk bearbetning av trauma hos barn. Målet är att barn får hjälp att bearbeta svåra upplevelser för att därigenom få ork och kraft att klara av framtida utmanande levnadsvillkor i Gaza. Dessutom är avsikten att barnen ska få uppleva kreativa stunder som ger och skapar glädje samt bidrar till känsla av samhörighet med andra barn. En känsla de sedan kan sprida vidare till andra barn och kamrater liksom familjemedlemmar.

Målgruppen och antal berörda barn:

Målgruppen är barn. Projektet ska inkludera barn med speciella behov, exempelvis barn med hörselskador vilka ofta inte får något stöd eller uppmärksamhet. Projektet har två bearbetningsinriktningar, drama och kreativ animering. Varje inriktning kommer att finnas på 10 skolor, med totalt fyra (4) grupper i varje skola med ca 20 barn i varje grupp. Projektet omfattar totalt cirka 800 barn.

Målen:

Målet är att fler barn som bor i Gaza ska få chansen att komma över känsla av oro, nervositet och få möjlighet att bearbeta traumatiska minnen. Metoden är dramaterapi och produktion av tecknade filmer. Att fritt få ge uttryck för känslor tillsammans med andra barn under lättsamma former kan vara förlösande. En effekt av metoden är att barnen många gånger sprider en lekform som bygger på drama och spel även utanför klassrumen och fler barn än de som deltar i grupperna kan få ta del av nytt sätt att leka och spela.

Finansiering: SEK 509 614 per år