Skip to the content

För kvinnors rätt till ett liv fritt från våld och förtryck

Situationen för Gazas kvinnor är ohållbar. Israels ockupation och det palestinska samhällets diskriminering av kvinnor gör att de lever helt i avsaknad av grundläggande mänskliga rättigheter. De är ekonomiskt beroende av sina män och faller allt oftare offer för sexuellt och fysiskt våld.

På grund av de starka patriarkala strukturerna nekas kvinnorna även rätten att delta i beslutsfattande både i och utanför hemmet. Att gifta sig tidigt och föda barn i ung ålder är vanligt förekommande och bidrar till att flickor nekas rätten till utbildning och anställning. 

ActionAid arbetar i Gaza-remsans centrala delar där samhällets invånare står inför svåra utmaningar som säkerhetshot, tvångsförflyttning och begränsade försörjningsmöjligheter. Kvinnor är särskilt utsatta och ett avgörande behov är att hantera det könsrelaterade våld som kvinnor utsätts för. ActionAid har identifierat att kvinnorna i Gaza besitter en hög kapacitet och ett stort engagemang. När de ges utrymme att själva leda och påverka i förändringsarbetet tar de sig an utmaningar med stor kraft och energi. Detta i sin tur leder till ökad självkänsla och självsäkerhet samt gör att kvinnorna själva aktivt bidrar till förändringsarbetet.

Några av insatserna som ActionAid arbetar med:

  • Etablerandet av kvinnogrupper och kommittéer
  • Ledarskapsutbildningar för kvinnor
  • Försörjning och matsäkerhet

Det övergripande målet med ActionAids verksamhet i Gaza är att stärka motståndskraften och det juridiska skyddet för de kvinnor som lever under förtryck.

Vill ditt företag stötta arbetet för kvinnors självständighet och möjlighet att leva ett liv fritt från våld och förtryck i Gaza? Hör gärna av er så berättar vi mer.

För mer information, kontakta:
Kalle Larsson
Email: kalle.larsson@actionaid.org
Tel: +46720 504 802

Du kan också läsa mer detaljer om arbetet genom att ladda ner den här pdf'n.