Skip to the content

Kampen för HBTQ-personers rättigheter

I Liberia är homofobin ett djupt rotat och utbrett problem. Samkönade, sexuella aktiviteter är förbjudet enligt lag och HBTQ-personer saknar grundläggande rättigheter som hälso- och sjukvård och skydd mot sexuellt och könsrelaterat våld.

Våldtäkt och sexuella övergrepp mot HBTQ-personer rapporteras extremt sällan och får vanligtvis ingen rättslig påföljd. Med andra ord är HBTQ-personer i Liberia skyddslösa, marginaliserade och utfrysta. Samtidigt minskar det demokratiska utrymmet i landet, vilket fullständigt undergräver utvecklingen av mänskliga rättigheter.

För att stärka HBTQ-personers rättigheter arbetar ActionAid tillsammans med organisationen LIPRIDE (Liberia-initiativet för främjande av rättigheter, identitet, mångfald och jämställdhet) och dess medlemmar. LIPRIDE är det första och enda nätverket av civila samhällsorganisationer som arbetar på gräsrotsnivå med HBTQ-personer. Syftet med samarbetet är att stärka LIPRIDE och deras medlemmar så att deras påverkans- och lobbyarbete för HBTQ-personers rättigheter kan skalas upp. Målet är säkra människors juridiska rättigheter, öka deras tillgång till samhällstjänster och säkerställa deras sexuella och reproduktiva hälsorättigheter (SRHR).

Arbetet tillsammans med LIPRIDE är framför allt fokuserat till följande aktiviteter.

  • Bygga nätverk, bedriva kampanj- och policyarbete
  • Öka kännedomen om HBTQ-personers rättigheter.
  • Bedriva evidensbaserat påverkansarbete

ActionAid har samarbetat med LIPRIDE i flera år och arbetet ger resultat. Bland annat har organisationen utbildat polis, vårdpersonal och rättsväsende om olika gruppers behov och rättigheter och en långsam positiv förändring av attityder och beteende kan märkas. Kampen är dock långt ifrån över.

Vill ditt företag vara med och kämpa för att fler människor i Liberia ska kunna åtnjuta rätten att älska vem de vill och ha möjlighet att leva ett liv fritt från förtryck, våld och diskriminering?

Hör gärna av er så berättar vi mer.

För mer information, kontakta:
Kalle Larsson
Email: kalle.larsson@actionaid.org
Tel: +46720 504 802

Du kan också läsa mer detaljer om arbetet genom att ladda ner den här pdf'n.