Skip to the content

Hållbart jordbruk i Vietnam

Är mat och jordbruk något som engagerar dina medarbetare? Brinner ni för hållbar matproduktion? Attraherar Asien och dess kultur?

Bakgrund:

Sedan slutet av 1980-talet har landets ledning i Vietnam genomfört en mängd reformer som har lett till att landets ekonomi förbättrats avsevärt. Trots förändringsarbetet finns det fortfarande en mängd socioekonomiska och miljömässiga utmaningar kvar. Jämställdheten är låg och många kvinnor utsätts för diskriminering. Många kvinnor har svårt att skapa en egen inkomst vilket i sin tur påverkar både familj, barn och den egna statusen i lokalsamhället. Vietnam är dessutom ett av de länder i världen som är kraftigt påverkat av klimatförändringarna. Detta har lett till att det blivit svårare att driva småskaliga jordbruk och mindre företag kopplade till sådana verksamheter.

Projektbeskrivning:

Det här projektet går ut på att engagera kvinnor som idag driver småskaliga jordbruk i ekonomiskt utsatta provinser men också kvinnor som vill driva hållbara jordbruk och är i behov av en egen inkomst. Framförallt boende i Mekongdeltat men också i de nordvästra delarna av Vietnam.

Genom detta projekt får kvinnor hjälp med att starta jordbruk som klarar av tuffa klimatpåfrestningar och de kvinnor som redan idag driver småskaliga jordbruk får stöd för att utveckla affärsverksamhet kopplat till hållbart odlade produkter som exempel, kaffe, te, cashewnötter, peppar, bönor, bambu och svamp. Här handlar det om ökad kunskap att driva företag, bättra på förhandlingsteknik, och förståelse för affärsutveckling mm.

Självhjälpsgrupper stöttar i att ordna struktur för barnomsorg och det lokala samhället. Myndigheter på nationell nivå blir involverade i att förändra utsatta kvinnors levnadsförhållanden.

Målgruppen och antal berörda:

Omkring 500 kvinnor som förlorat tillgång till mark och är i behov av inkomst blir involverade i projektet. Närmare 5 000 kvinnor från olika minoriteter som idag har oavlönat arbete och som behöver en egen regelbunden inkomst involveras också. Indirekt nytta av projektet får kvinnornas familjer, speciellt barnen, men också byinvånare där ActionAid bedriver detta arbete.

Projektet sker i samverkan med flera lokala ideella organisationer som alla är engagerade i att främja kvinnors rättigheter och öka jämställdheten i samhället.

Målen:

Främja kvinnligt ledarskap och företagande kopplat till hållbart jordbruk. Se till så att fler grupper får tillgång till hållbara jordbruksprodukter och indirekt ökad tillgång till nyttig mat. Ge fler kvinnor en varaktig inkomst och egenförsörjning. Ur ett samhällsperspektiv leder projektet till att allmänhetens insikt och kunskap ökar kring klimatmässigt hållbart jordbruk och hållbara produkter relaterade till detta.

Finansiering: SEK 550 000 per år i tre år.